Planprosess

Et stort utbyggingsprosjekt må gjennom flere runder med planlegging. Jo lenger ut i planprosessen man kommer, jo mer detaljert blir planene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Store utbyggingsprosjekter må gjennom en rekke ulike planfaser før det er klart for byggestart. Underveis i planleggingen er det satt av tid til høringsrunder. Hensikten er å sikre at alle som blir berørt får god anledning til å bidra med eventuelle innspill, kommentarer innsigelser og endringsforslag til planene.

Planfasene
Bane NOR har fått aksept for å starte reguleringsplanarbeid uten forutgående kommunedelplan. Planprosessen ser dermed slik ut: