Om ny togparkering Ski

Bane NOR er i gang med planarbeidet for nytt hensettingsområde ved Ski. Vi samarbeider tett med Ski, Ås og Akershus fylke om planene som også omfatter ny innføring fra Østre linje.

Det planlagte nye anlegget har et samlet arealbehov på om lag 200 dekar. Ferdig utbygd vil anlegget gi rom for hensetting av 55 togsett. Vår anbefaling er at det etableres påkopling til eksisterende og nye sporanlegg i begge ender, og at minst én av påkoplingene er planskilt.

Du finner mer informasjon om planer og planstatus på fanene under.