Informasjonsbrev til grunneiere

Bane NOR er i gang med planarbeidet for ny innføring Østre linje. I løpet av høsten skal det gjennomføres grunnundersøkelser i de aktuelle områdene sør for Ski.

Grunneierinformasjon er sendt ut til berørte naboer. Informasjonen er utarbeidet i to varianter (se linkene til høyre).

Den ene varianten er beregnet på eiere av landbrukseiendommer. Den andre til eiere av ordinære boligeiendommer. Alle grunneiere som blir direkte berørt av grunnundersøkelser vil bli kontaktet på forhånd.