Naboer og grunneiere

Bane NOR planlegger og bygger ny infrastruktur for jernbanen. På denne siden har vi samlet informasjon som kan være nyttig for grunneiere som skal - eller kanskje skal - avstå grunn til bygging av nye spor- og jernbaneanlegg.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bygging av jernbane krever arealer og rettigheter, og hvert år må mange grunneiere avstå grunn til slike formål. Arealbeslaget kan være midlertidig til anleggsområder eller permanent til nye jernbaneanlegg. Anleggsarbeidene kan ikke starte før det er inngått avtale med, eller ekspropriert arealer fra grunneierne.

Grunnerverv
Prosessen som sørger for at Bane NOR får rettigheter til nødvendige arealer for bygging eller utvidelse av jernbaneanlegg, kaller vi grunnerverv. Prosessen sikrer at grunneiere får den erstatningen de har krav på, og at grunneierne blir ivaretatt både gjennom planlegging og gjennomføring av anleggene. I brosjyren "Grunneier møter Bane NOR" (se lenken under) kan du lese mer om alt som foregår fra ny jernbane blir planlagt til anlegget står ferdig. Brosjyren er ment for deg som skal - eller kanskje skal - avstå grunn til bygging av jernbane.

Grundig planprosess
Planleggingen av nytt nytt hensettingsanlegg og ny innføring av Østre linje til Ski er i en tidligfase. Det betyr at vi fortsatt vurderer ulike plasseringer av anleggene. Det er først når Nordre Follo kommune har tatt endelig stilling til planforslagene, vi med sikkerhet vet hvem som blir direkte berørt av tiltaket. Før vi kommer så langt, skal prosjektene gjennom en grundig planprosess.

Grunneier møter Bane NOR.pdf