Offentlige møter

Bane NOR har som mål at alle som kan bli berørt av våre prosjekter skal være godt informert om våre planer og arbeider. De som blir direkte berørt blir varslet direkte, mens andre interessenter får informasjon på våre nettsider eller gjennom Facebook eller lokale medier. Vi gjennomfører også digitale møter, både åpne og én-til-én på forespørsel. På denne siden legger vi ut informasjon om planlagte møter og andre møtepunkter.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR styrker jernbanen, for å gi de reisende en bedre hverdag. De store utbyggingsprosjektene får ofte store konsekvenser for omgivelsene, og da er det viktig at det gis god informasjon fra oss - og at vi får informasjon om ting vi kanskje ikke vet om. Foto: Bane NOR/Øivind Haug

Infomøte 20. mai 2020

Bane NOR har kunngjort høring om planprogram for ny togparkering i Mosseregionen. Les mer HER. I forbindelse med dette ble det gjennomført et digitalt informasjonsmøte. Det kan du se her.

Vi er også tilgjengelige for møter, dersom du har spørsmål om prosjektet, eller lurer på hvordan det vil påvirke deg. Les mer under "Åpne kontordager" lenger ned på siden.

Digitale møter erstatter åpne møter

Koronavirus-pandemien har store konsekvenser for alle deler av samfunnet, også Bane NORs virksomhet. Vi kan ikke gjennomføre åpne informasjonsmøter slik vi pleier, med fysisk oppmøte lokalt. Vi vil derfor gjennomføre møter digitalt, ved å ta i bruk møteverktøyet Teams.

Dette er ikke en perfekt løsning, og vi ser frem til igjen å kunne treffe mennesker der de er. Samtidig gir dette oss mulighet til å presentere prosjektet og svare på spørsmål.

Et informasjonsmøte i Teams gjennomføres slik:

  • Du finner en link til møtet på denne siden, se over
  • Klikk på linken, som tar deg til Teams
  • Velg om du vil åpne møtet i Teams-programmet (dersom du har installert det) eller i nettleser (dersom Teams ikke er installert)
  • Det er ikke nødvendig å logge seg på, du kan være anonym
  • Du kan nå se og høre presentasjon fra Bane NOR, og skrive inn spørsmål og kommentarer i et eget sidefelt NB! Husk å ha på lyd
  • Ingen andre deltagere kan se eller høre deg
  • Alle spørsmål og kommentarer blir moderert før de blir synlige for alle, slik at for eksempel private opplysninger kan skjules
  • Dersom du ikke ønsker at alle skal se spørsmålet, skriv "PRIVAT" først.
  • Upassende kommentarer vil bli slettet
  • NB! Vi anbefaler å logge seg på møtet noen minutter før det starter

Åpne kontordager

Koronasituasjonen gjør det også umulig å gjennomføre såkalte åpne kontordager. Dette er tradisjonelt dager der vi er tilgjengelige for direkte samtaler med berørte og interessenter, for å svare på konkrete spørsmål om prosjektet.

Vi ønsker naturligvis å være tilgjengelige også under den ekstraordinære perioden vi lever i, og vil derfor be om at de som er interessert i denne type møter tar kontakt med oss. 

Bane NOR bruker i utgangspunktet møteverktøyet Teams til denne typen møter, men kan også bruke andre verktøy, eller telefon, dersom det er ønskelig. Det kan vi avtale direkte.

Åpne kontordager: Du kan avtale møte med oss i perioden 25.05 til 28.05, mellom klokken 17.00 og 19.00.

Det legges opp til 15 minutter lange møter for å stille spørsmål som prosjektet svarer ut fortløpende. Kontakt Esben Svendsen på sveesb@banenor.no for å be om møte og foretrukket dato og tidsrom.

Spørsmål om møtene

For spørsmål om møtene, kontakt kommunikasjonsrådgiver Esben Svendsen: Epost sveesb@banenor.no eller telefon 402 06 130.

For spørsmål om prosjektet, kontakt prosjekteringsleder arealplan Robert Moan: Epost robert.moan@banenor.no eller telefon 474 71 942.