Veien videre

Den nye togparkeringen på Gon skal være ferdig samtidig som dobbeltsporet mellom Sandbukta, Moss og Såstad. Da kan vi kjøre flere tog – og ha parkeringsplasser til dem når det ikke er rushtid.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bestemt at den nye togparkeringen skal ligge på Gon i Moss kommune og har fastsatt planprogrammet. Reguleringsplanen er det neste som står for tur, og vi kommer snart til å varsle oppstart av reguleringsplanarbeidet. Da er vi offisielt i gang med neste fase.

Før vi går videre vil vi bruke litt tid for å være sikre på hvilke områder vi trenger. Begge deler er dumt: varsler vi for mye kan grunneier få unødvendige bindinger og bekymringer, og varsler vi for lite må vi gjøre om på det senere. Vi bruker derfor litt ekstra tid nå. Det er grunnen til at vi ikke har sendt ut varslet enda.

Når Kommunal- og moderniseringsdepartementet har behandlet planen blir det høring og medvirkning. Nå vet vi akkurat hvor togparkeringen skal ligge, så da graver vi oss enda mer ned i detaljene. Vi tar med oss alt vi har fått inn av informasjon tidligere, men vil høre enda mer fra dere som kjenner området godt. Hva er viktig å tenke på før vi bestemmer hvordan vi skal bygge?

Det å få gode innspill i en tid da vi ikke får lov til å møtes som vanlig, er utfordrende. Vi kommer til å invitere til digitale møter og til små befaringer, men vi så i fjor at vi ikke traff alle grupper like godt. Har du ideer til hvordan vi kan gjennomføre medvirkningsprosessen på en god og trygg måte vil vi gjerne høre fra deg! Send en epost til stine.strachan@banenor.no dato så kan vi sammen sørge for at dette blir en god reguleringsplan der vi vet alt som er viktig å vite.