Flere arkeologiske undersøkelser

Bane NOR tar nå opp igjen arkeologiske undersøkelser etter en kald vinter.

Høsten 2020 startet Bane NOR med arkeologiske registreringer på Rygge i Moss kommune. Viken fylkeskommune stiller krav til arkeologiske registreringer og fylkeskommunens arkeologer gjennomfører arbeidet. Slike registreringer gjøres for å finne ut om det ligger verneverdige kulturminner i bakken der vi planlegger å bygge togparkering.

Når fylkeskommunen gjennomfører slike registreringer tar de en og en eiendom av gangen, blant annet for å unngå spredning av uønskede arter. Av ulike årsaker ble fylkeskommunen bare ferdig med registreringene på to av eiendommene og fortsette nå med registreringer på resten av eiendommene i 2021. Arbeidet vil nå starte opp i løpet av dagen og vil forhåpentligvis bli ferdig i løpet av mai, avhengig av hvor mye funn som gjøres.    

«Med den kalde vinteren vi har hatt i år har vi dessverre ikke kunne starte opp med registreringene tidligere, men registreringene skal sluttføres i løpet av denne våren,» sier prosjektleder Martin Hove

Hvis du vil lese mer om arkeologiske registreringer på Rygge kan du lese mer om: https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ostfoldbanen2/togparkering-hensetting/togparkering-moss/innhold/2020/arkeologiske-registreringer-ved-rygge-stasjon/

https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ostfoldbanen2/togparkering-hensetting/togparkering-moss/innhold/2020/arkeologiske-undersokelser/