Videoer om togparkering

Bane NOR har produsert fem informasjonsvideoer om planene for ny togparkering i Mosseregionen. Videoene inneholder beskrivelser av bakgrunnen for planene, samt detaljert gjennomgang av den gjennomførte konsekvensutredningen.

Introduksjon

I denne videoen gir prosjektleder Martin Hove en gjennomgang av prosjektet, hvorfor det er behov for togparkering i Mosseregionen, hvordan planleggingen skjer, og hva som skal skje i tiden fremover.

Gon

I denne videoen presenterer planlegger Eivind Larsen resultatet av konsekvensutredning av alternativ Gon.

Kambo

I denne videoen presenterer planlegger Eivind Larsen resultatet av konsekvensutredning av alternativ Kambo.

Løken/Høyda

I denne videoen presenterer planlegger Eivind Larsen resultatet av konsekvensutredning av alternativ Løken/Høyda.

Kjellerødåsen Øst og Vest

I denne videoen presenterer planlegger Eivind Larsen resultatet av konsekvensutredning av alternativene på Kjellerødåsen. Det er to alternativer som er utredet her, ett i øst og ett i vest.

Kontaktpersoner

Prosjekteringsleder arealplan Robert Moan, epost robert.moan@banenor.no eller telefon 474 71 942

Kommunikasjonsrådgiver Esben Svendsen, epost sveesb@banenor.no eller telefon 402 06 130