Planprogram sendt til fastsettelse

Alt er nå klart for at Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan bestemme hvor ny togparkering i Moss skal ligge. Etter en offentlig høringsrunde er planprogrammet oppdatert, og oversendt til endelig behandling i Kommunaldepartementet.

Bane NOR har 24. september 2020 gjort den formelle oversendingen av oppdatert forslag til planprogram for prosjektet Hensetting Moss til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD). Når departementet fastsetter planprogrammet, vil det også bli vedtatt hvor hensettingsanlegget (togparkeringen) skal ligge. Det er ventet at dette blir gjort i fjerde kvartal 2020, og Bane NOR kommer til å gjennomføre informasjonsmøter om prosjektet når planprogrammet er fastsatt. 

De siste månedene har Bane NOR behandlet innkomne merknader til planprogrammet, etter en åpen høringsrunde. Det kom inn 33 merknader, og planprogrammet er blitt oppdatert. Merknadene er oppsummert i et eget dokument. Vår anbefaling om å plassere det nye anlegget på Gon/Halmstad ligger fast, og er ikke endret som følge av høringen. 

Oversendelsen til departementet inneholder flere dokumenter enn bare planprogrammet. Du finner alle dokumentene nederst på denne siden, eller HER. 

Veien videre 

Når planprogrammet er fastsatt og plassering bestemt, begynner arbeidet med detaljregulering av den nye togparkeringen. Dette er en omfattende prosess, og Bane NOR gjennomfører enkelte arbeider allerede nå. Det gjelder både arkeologiske arbeider og grunnprøveboringer. 

Målet er å få til politisk førstegangsbehandling i KMD av forslag til reguleringsplan våren 2021. Denne planen vil bli lagt ut til offentlig høring, og Bane NOR kommer til å gjennomføre flere informasjonstiltak om dette arbeidet senere i høst og i første halvår 2021. 

Dersom du har spørsmål til prosjektet kan du ta kontakt med prosjekteringsleder offentlig plan Robert Moan, på epost robert.moan@banenor.no eller telefon 47 47  19 42.