Ny kartløsning

Bane NOR har offentliggjort en kartløsning som viser de alternative plasseringene av ny togparkering i Mosseregionen. Du kan bruke kartet til å se om din eiendom kan bli påvirket av et av alternativene.

Slik ser kartløsningen ut. På dette utsnittet ser du alternativene sør for Moss, markert i grått.

Bane NOR har kunngjort høring av forslag til planprogram for togparkering i Mosseregionen. Planprogrammet inneholder flere alternative plasseringer. Les mer om planprogrammet HER.

Høringen omfatter også en silingsrapport som ligger til grunn for Bane NORs anbefaling av plassering. Du kan lese mer om anbefalingen og laste ned silingsrapporten HER.

Ny kartløsning

Det nye kartet som Bane NOR har offentliggjort viser hvor de fire alternative plasseringene ligger, og størrelsen på planområdet. Selve togparkeringen vil ikke fylle hele det grå området, men eiendommer innenfor planområdet kan bli berørt på en eller annen måte.

Alternativene for plassering er markert i grått.

Du kan zoome inn på kartet, og se hvilke eiendommer som ligger innenfor planområdet. Det er lagt inn eiendomsgrenser i kartløsningen. Hvis du klikker på et grått felt vil du få opp informasjon. Foreløpig ligger det en link til en sak på prosjektets nettside.

Du kan søke på spesifikke eiendommer.

Oppe i venstre hjørne på kartet finner du et søkefelt. Der kan du søke på en adresse, eller på gårds- og bruksnummer på en eiendom.

Velg utseende på kartet

Hvis du går opp i høyre hjørne på kartet kan du velge hvordan kartet skal se ut. Du kan få gråtoner, farger, landskapskart eller ortofoto.

Du kan også se kartdata fra et annet prosjekt.

I høyre hjørne kan du også velge å se kartdata fra dobbeltsporprosjektet Haug-Seut. Vi har valgt å gjøre dette tilgjengelig siden det er noe overlapp mellom hvilke områder de to prosjektene vil berøre.

Kartet i senere faser

Når Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har fastsatt planprogrammet, og det er avgjort hvor den nye togparkeringen skal bygges, går prosjektet over i en ny fase. Da skal det utføres en detaljregulering. Det betyr at vi skal planlegge nøyaktig hva og hvor vi skal bygge. Da vil bare det valgte alternativet ligge i kartløsningen. Vi kommer til å legge ut mer detaljert informasjon i kartet i forbindelse med dette.

Når vi til slutt skal bygge det nye anlegget vil vi også bruke kartet til å legge ut informasjon om anleggsområder og hvilke arbeider som utføres. Vi håper at dette kan være et godt bidrag til å gjøre informasjon om arbeidene våre lettere tilgjengelig.