Konsekvenser for vannmiljøet

I september sendte vi i Bane NOR planprogrammet for togparkering Moss til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). De skal bestemme hvor togparkeringen skal ligge.

Bane NOR har anbefalt Gon, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet går nå nøye gjennom alt vi har laget av rapporter og analyser for å se om de er enige med Bane NOR eller om de bestemmer at togparkeringen skal ligge et annet av stedene vi har sett på.

Forrige uke tok KMD kontakt med oss for å høre mer om hva konsekvensene blir for vannmiljøet. Vi har laget en rapport som forteller hva som vil skje med blant annet sjø-ørreten og bekkene på de forskjellige stedene. Den har vi sendt over til departementet som tar den med i vurderingen før de bestemmer seg for hvor togparkeringen skal ligge.

Hvis du vil lese rapporten finner du den her.