Digitalt infomøte 20. mai

Bane NOR har som mål at alle som kan bli berørt av våre prosjekter skal være godt informert om våre planer og arbeider. De som blir direkte berørt blir varslet direkte, mens andre interessenter får informasjon på våre nettsider eller gjennom Facebook eller lokale medier.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR har kunngjort høring om planprogram for ny togparkering i Mosseregionen. Les mer HER. I forbindelse med dette ble det gjennomført et digitalt informasjonsmøte. Det kan du se på denne lenken

Vi er også tilgjengelige for møter, dersom du har spørsmål om prosjektet, eller lurer på hvordan det vil påvirke deg. Les mer under "Åpne kontordager" lenger ned på siden.

Digitale møter erstatter åpne møter

Koronavirus-pandemien har store konsekvenser for alle deler av samfunnet, også Bane NORs virksomhet. Vi kan ikke gjennomføre åpne informasjonsmøter slik vi pleier, med fysisk oppmøte lokalt. Vi vil derfor gjennomføre møter digitalt, ved å ta i bruk møteverktøyet Teams.

Dette er ikke en perfekt løsning, og vi ser frem til igjen å kunne treffe mennesker der de er. Samtidig gir dette oss mulighet til å presentere prosjektet og svare på spørsmål.

Åpne kontordager

Koronasituasjonen gjør det også umulig å gjennomføre såkalte åpne kontordager. Dette er tradisjonelt dager der vi er tilgjengelige for direkte samtaler med berørte og interessenter, for å svare på konkrete spørsmål om prosjektet.

Vi ønsker naturligvis å være tilgjengelige også under den ekstraordinære perioden vi lever i, og vil derfor be om at de som er interessert i denne type møter tar kontakt med oss. 

Bane NOR bruker i utgangspunktet møteverktøyet Teams til denne typen møter, men kan også bruke andre verktøy, eller telefon, dersom det er ønskelig. Det kan vi avtale direkte.

Åpne kontordager: Du kan avtale møte med oss i perioden 25.05 til 28.05, mellom klokken 17.00 og 19.00.

Det legges opp til 15 minutter lange møter for å stille spørsmål som prosjektet svarer ut fortløpende. Kontakt Esben Svendsen på sveesb@banenor.no for å be om møte og foretrukket dato og tidsrom.

Spørsmål om møtene

For spørsmål om møtene, kontakt kommunikasjonsrådgiver Esben Svendsen: Epost sveesb@banenor.no eller telefon 402 06 130.

For spørsmål om prosjektet, kontakt prosjekteringsleder arealplan Robert Moan: Epost robert.moan@banenor.no eller telefon 474 71 942.