Bane NOR tar grunnprøver på Gon

I forbindelse med planleggingen av ny togparkering i Moss kommune er det nødvendig å foreta nye grunnprøveboringer. Grunneiere blir kontaktet direkte av Bane NOR. Formålet med prøvene er å kartlegge grunnforholdene, slik at planleggingen blir så nøyaktig som mulig.

En rigg for grunnprøveboring er ikke nødvendigvis så stor. Her fra arbeider i Drammen. Foto: Marianne Henriksen

- Vi vet allerede ganske mye om grunnen i området, sier prosjektleder i Bane NOR, Martin Hove. 
Siden vi kom med en anbefaling om hvor det nye anlegget for togparkering skal ligge, har vi jobbet med å forbedre grunnboringene. De undersøkelsene vi gjør nå er nødvendige for å få et mer komplett bilde. 

Bane NOR anbefaler å bygge den nye togparkeringen på Gon, nær Rygge stasjon. Grunnboringene som gjøres nå, skjer omkring HalmstadArbeidene har allerede startet, og skal etter planen holde på ut august. De foregår på dagtid, og det er ikke ventet mye støy. 

Selv om disse undersøkelsene ikke er veldig bråkete, så er de selvsagt til ulempe, særlig for grunneierne som blir berørt, sier Martin Hove.  
Vi har hatt kontakt med grunneierne for å få på plass avtaler om bruk av deres eiendommer, og gjør vårt beste for å være skånsomme. Det er viktig at vi får gjort dette nå, slik at vi har et godt underlag for å legge gode planer for den nye togparkeringen. 

Veien videre 

Grunnboringene gjøres altså i forbindelse med planleggingen av det nye anlegget for togparkering i Moss. Dette anlegget skal etableres i forbindelse med bygging av nytt dobbeltspor på Østfoldbanen, og er nødvendig for å kunne kjøre flere tog på strekningen når den står ferdig. 

Det kommer til å bli underskudd på parkeringsplasser for togpå grunn av trafikkøkningen vi forventer på Østfoldbanen, sier prosjektleder Martin Hove. 
Plassering av anlegget nær Rygge stasjon er den mest hensiktsmessige, med tanke på både kostnader og fremtidens togtrafikk. 

For tiden har Bane NOR et planprogram for prosjektet ute på høring. Planprogrammet beskriver hvordan reguleringsplanarbeidet skal gjennomføres. Berørte kommuner, andre myndigheter og øvrige interessenter kan gi innspill til videre planprosess og gjennomføring, og planprogrammet fastsettes av statlig planmyndighet som er Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Du kan lese mer om dette HER.  

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte prosjektet direkte. 

Prosjektleder Martin Hove, martin.hove@banenor.no 

Kommunikasjonsrådgiver Esben Svendsen, sveesb@banenor.no