Avlyser informasjonsmøte

Bane NOR har planlagt flere informasjonsmøter og åpne kontordager i forbindelse med planleggingen av nytt anlegg for togparkering i Moss. Det første møtet skulle vært avholdt på Rygge tirsdag 17. mars. Av hensyn til fare for spredning av koronaviruset velger vi å avlyse dette møtet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Foto: Folkehelseinstituttet/CDC, Alissa Eckert

Bane NOR følger anbefalinger fra Folkehelseinstituttet i forbindelse med fare for spredning av det nye koronaviruset. Vi har valgt å følge et «føre var»-prinsipp, siden det er stor usikkerhet knyttet til hvor mange som kommer på våre informasjonsmøter. Vi mangler også god kunnskap om hvor mange av dem som tilhører spesielt utsatte grupper.

Vi følger situasjonen tett, og vil ta opp igjen møtevirksomheten så snart det er tilrådelig. I første omgang er det bare møtet som var planlagt i Rygge tirsdag 17. mars som er avlyst. Vi planlegger også møter om planene for bygging av ny togparkering i april, og vil komme tilbake med mer informasjon om og når disse møtene kan gjennomføres.

Bane NOR beklager ulempene dette medfører, men kan ikke med god samvittighet gjennomføre åpne møter når situasjonen er slik den er. Vi oppfordrer alle til å følge med på vår nettside for oppdatert informasjon om prosjektet.

Dersom du har konkrete spørsmål om prosjektet som du ønsker å få svar på raskt, ber vi om at du kontakter prosjektleder Martin Hove på epost martin.hove@banenor.no.