Arkeologiske undersøkelser

Før vi begynner å bygge må vi være sikre på at det ikke ligger et stort vikingskip eller andre helt spesielle kulturminner der vi skal bygge.

Derfor gjør vi arkeologiske undersøkelser. Denne uken har vi vært i Rygge og fått mer kunnskap om de arkeologiske registreringene der vi planlegger togparkering.  

Det er arkeolog Morten Bertheussen som har ansvar for arbeidet. Han sier: - Østfold er et veldig interessant område å jobbe i, fordi det har vært stor aktivitet her langt tilbake i tid og tettheten av kulturminner er stor: Spesielt på vestsiden av raet som strekker seg sørover i Østfold, er det opp gjennom årene gjort mange kulturhistoriske funn. 

En gravemaskin skraper av det øverste laget av jorden og så kan arkeologene sette i gang. Alle som har laget sandslott på stranden vet at et hull ofte fylles igjen av vann veldig raskt dersom det er vått. Morten Bertheussen sier: - Det som er heldig her er at jorden består av sand, fordi da tar det litt lengre tid før vannet gjør skade på arkeologiske funn. Hadde det vært leire i jorda, ville eventuelle funn blitt ødelagt nærmest umiddelbart

Ofte finner arkeologene tegn på bosetting, leirplasser og liknende på høyder i terrenget som undersøkes. Leirplasser og liknende ble etablert på høyder for å unngå vann som samler seg i lavtliggende områder. Da gav terrenget en naturlig drenering. 

Når vi gjør mindre og vanlige funn registrerer vi funnene som dokumentasjon for rapportering, og så fylles sjaktene igjen uten å gjøre noe mer. - I dag har jeg registrert tre kokegroper, som er vanligere enn du kanskje skulle tro, avslutter Morten Bertheussen.  

Undersøkelsen er gjort på Gon gård ved Halmstad i Moss kommune. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som skal ta den endelige avgjørelsen på hvor togparkeringen havner, men vi har anbefalt at den kommer på Gon sørøst for Rygge stasjon, ved tettstedet Halmstad.