Arkeologiske registreringer ved Rygge stasjon

Bane NOR skal utføre arkeologiske registreringer ved Gon/Halmstad, nær Rygge stasjon. Registreringene, som begynner en av de nærmeste dagene, utføres i forbindelse med planleggingen av en ny togparkering i Mosseregionen.

Før Bane NOR kan starte på et av sine byggeprosjekter må det avklares om det ligger kulturhistoriske verdier i bakken der vi skal bygge. Det innebærer ofte at vi må gjennomføre arkeologiske registreringer. Dette er spesielt viktig i områder som har mange kjente funn, slik som i Østfold.  

Dette er viktig å få gjort, sier prosjektleder i Bane NOR, Martin Hove. 
- For oss i Bane NOR er det selvsagt nødvendig å vite om det ligger noe i bakken som kan påvirke prosjektet, men enda viktigere er det å sikre historiske gjenstander. Dersom det ligger noe skjult, så har vi en plikt til å ta vare på det, sier Hove. 

Hva, hvor og når 

Registreringene skal foregå på dyrka mark nær Rygge stasjon, sier Martin Hove. 
Gon gård vil bli aller mest berørt, og der kommer arkeologene til å holde på i to-tre ukerGon gård er også det første stedet vi skal jobbe på. 

Bane NOR har gjort avtaler om tiltrede med eierne av eiendommene der arbeidene nå starter opp, om å gjennomføre registreringer på deres grunn. Registreringene vil heller ikke medføre mye støy, forteller prosjektlederen. Han peker på at det ikke skal brukes store maskiner, og det blir ikke nattarbeid. 

- Det skal inn en gravemaskin for å ta av et topplag, slik at arkeologene kan gjøre sin jobb, sier Hove. 
- Når så de setter i gang, så blir det stort sett manuelt arbeid på dagtid. Når de er ferdige så blir selvsagt topplaget lagt tilbake. Dette er en type undersøkelser som normalt ikke har negative konsekvenser for jordbrukerne som er berørt. 

Det er Viken fylkeskommune som skal gjennomføre selve registreringene. Arbeidene begynner en av de nærmeste dagene, og planen er å bli ferdig før jul. Hvis været gjør det vanskelig å gjennomføre undersøkelsene, så kan det bli nødvendig å jobbe på nyåret. 

 Denne illustrasjonen viser området arkeologene skal jobbe innenfor. Registreringene vil stort sett  skje på dyrket mark, altså de gule områdene innenfor den stiplede linjen.