Tilleggsutredning Sonsveien

I høringsuttalelsene til planprogrammet for hensettingsanlegg i Moss i 2018 ba Rygge og Moss kommuner Bane NOR om å kartlegge området ved Sonsveien stasjon i Vestby.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

På bakgrunn av dette utarbeidet Bane NOR en tilleggsutredning med tre ulike varianter for lokalisering av et hensettingsanlegg ved Sonsveien.

 

-          Vi lyttet til høringsinnspillene som kom inn fra kommunene, og konklusjonen er at vi ikke går videre med utredning av Sonsveien fordi dette alternativet vurderes urealistisk å bygge ut, sier Robert Moan, prosjektleder Bane NOR.

 

Bane NOR har gjennomført alternativsøk i Vestby kommune fra kommunegrensen i sør, og nordover forbi Sonsveien stasjon (holdeplass).

Alternativer beskrevet og vurdert etter samme metode som i forstudien, og beskrevet i tilleggsrapporten Sonsveien

 

Rapporten konkluderer med at Sonsveien-alternativet ikke anbefales videreført i det videre planarbeidet, og innarbeides i revidert planprogram som et av alternativene som er silt ut, da det ikke anses å være gjennomførbart.

 

Det er planene om endring i framtidig togtilbud mellom Oslo S og Moss stasjon som gjør at det er behov for et sted å parkere togene om natten, og som vil være en forutsetning for å gjennomføre ny ruteplan fra 2025. Togparkeringsanlegget skal stå klart innen utgangen av 2024. Utbyggingen av dobbeltspor i Moss er en del av InterCity utbyggingen og skal når alt er klart redusere reisetiden mellom Moss og Oslo, samt ha mulighet for å øke avganger.