Mange deltakere og gode spørsmål

I underkant av 70 personer møtte opp på Nøkkeland skole da Bane NOR i går informerte om alternativet for togparkering på Kambo.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Kambo er ett av fire alternativ som Bane NOR vil utrede for ny togparkering i Mosseregionen. I går inviterte Bane NOR til møte på Kambo for å vise hvordan et anlegg for togparkering kan bli.

- Vi er veldig tidlig i planleggingen og usikkerheten om den tekniske løsningen er stor. Siden det har vært en god del misforståelser om prosjektet, ville vi allikevel vise frem det vi jobber med nå, selv om dette vil endre seg fremover, forklarer prosjektleder Robert Moan.

Etter presentasjonen kom det mange gode spørsmål fra salen. Flere spørsmål handlet om kapasitet på jernbanen nord for Moss.

- Togparkering på Kambo er et fullt mulig alternativ, men den er ikke like robust som alternativene sør for Moss. Dette handler om at togene må vende (snu) på Moss stasjon, og vil derfor bruke mer av kapasiteten på sporet. I tillegg går det flere tog på strekningen mellom Oslo og Moss, enn mellom Moss og Halden, noe som gjør løsningen mindre fleksibel når det oppstår forsinkelser, sier Moan.

Bane NOR fikk også mange spørsmål om konsekvenser for nærmiljø. Moan understreket at det ikke er aktuelt å rive hverken Kiwi-bygget eller barnehagen.

- Vi forstår at mange er bekymret for hva konsekvensene kan bli. Selve anlegget, og av- og påkjøringssporene, er stive konstruksjoner. Vi trenger derfor et ganske stort handlingsrom for å kunne finne gode løsninger for plassering av anlegget. Planområdet vårt er derfor stort, og usikkerheten hos de som bor i området blir også stor. Vi tar dette på alvor, og har derfor fullt trykk på planleggingen for å kunne gi avklaringer og mer informasjon så snart som mulig, sier Moan.

Andre spørsmål om mulige konsekvenser for blant annet boligområder, miljø, natur og kostnader kunne planleggerne kun svare generelt på i denne omgang. Fremover skal Bane NOR utrede alle disse temaene i detalj for å få nok kunnskap til å kunne vurdere alternativene opp mot hverandre. I dette arbeidet skal planleggerne også se på hva som kan gjøres for å minimere ulempene.

Presentasjonen ligger under denne saken. Filmen om togparkering kan du se her. Vi skal også legge ut filmen som viser mulig teknisk løsning på Kambo.