Informasjonsmøte på Kambo

Bane NOR inviterer til informasjonsmøte om alternativet for togparkering på Kambo. Vi skal fortelle om status i prosjektet og vise frem mulige tekniske løsninger for alternativet Kambo. I møtet kan du også stille oss spørsmål.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Tid
Torsdag 4. april kl. 18:00 – 19:30

Sted
Nøkkeland Skole, Nøkkelandveien 32, 1538 Moss

Fakta om prosjektet

For å kunne øke antall tog til/fra Moss når dobbeltsporet Sandbukta-Moss-Såstad står ferdig, trengs det flere parkeringsplasser for togene. Bane NOR vil utrede fire alternativer for togparkering i Mosseregionen. Dette er Kambo, Gon, Løken/Høgda og Kjellerødåsen. Bane NOR vil kartlegge alle konsekvenser alternativene har for jernbanen, miljø og samfunn. Vi skal også se hvordan vi kan sikre at ulempene ved utbyggingen blir minst mulig. Utredningene skal føre frem til en anbefaling av hvilket alternativ som bør bygges ut.