Informasjonsmøte i Råde

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Vi inviterer til informasjonsmøte om alternativene for togparkering på Løken/Høyda og Kjellerødåsen. Bane NOR forteller om status i prosjektet, og viser frem mulige tekniske løsninger.

Tid: Tirsdag 21. mai kl. 18.00 – 19.30
Sted: Bøndernes Hus i Råde, Mosseveien 6, 1640 Råde

Fakta om prosjektet:
For å kunne øke antall tog til/fra Moss når dobbeltsporet Sandbukta-Moss-Såstad står ferdig, trenger vi flere parkeringsplasser for togene.
Bane NOR vil utrede fire alternativer for togparkering i Mosseregionen. Dette er Kambo, Gon, Løken/Høgda og Kjellerødåsen.

Bane NOR vil kartlegge alle konsekvenser alternativene har for jernbanen, miljø og samfunn. Vi skal også se hvordan vi kan sikre at ulempene ved utbyggingen blir minst mulig. Utredningene skal føre frem til en anbefaling av hvilket alternativ som bør bygges ut.