Her finner du samlede høringsuttalelser og kommentarer

Bane NOR har gått gjennom alle innkomne høringsuttalelser til planprogram for togparkering (hensetting) Moss. Dokumentet finner du nederst på denne siden.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Når flere tog skal settes i trafikk ettersom dobbeltsporet bygges ut, trengs det også plasser til å parkere togene. Bane NOR vurderer nå tre alternativer for togparkering i Nedre Glomma. Foto: Anne Mette Storvik

Når flere tog skal settes i trafikk ettersom dobbeltsporet bygges ut, trengs det også plasser til å parkere togene. Bane NOR vil utrede fire alternativer for togparkering i Mosseregionen.

Forslag til planprogram var på høring fra 30. august til 19. oktober 2018. I høringsperioden fikk Bane NOR inn 42 høringsinnspill. Disse er lest, gjennomgått og kommentert av Bane NORs fagansvarlige. Andre offentlige virksomheter og etater har gitt innspill, det har også private interessenter – som grunneiere i området, velforeninger og ideelle organisasjoner. Bane NOR takker alle som har kommet med innspill.

Videre prosess
Kommunene har i sine høringsuttalelser gitt tilbakemelding om at de ikke ønsker togparkering i områdene som Bane NOR har anbefalt utredet i kommunedelplanen. Revidert planprogram blir derfor ikke oversendt til politisk behandling med det første. Bane NOR er i dialog med kommunene for å prøve å finne en løsning. Samtidig har vi kontaktet departementet for å få råd om veien videre. Les mer her.

Her kan du lese mer om de ulike fasene Bane NOR må gjennom før utbygging kan starte.

Åpne møter
Torsdag 4. april holder Bane NOR et informasjonsmøte på Kambo.

- Vi skal fortelle om status i prosjektet, og vise frem mulige tekniske løsninger for alternativet Kambo. Bane NOR planlegger å gjennomføre tilsvarende møter i Rygge og Råde kommuner etter påske, sier prosjektleder Robert Moan.