Engasjerte innbyggere ville vite mer

Om lag 80 personer møtte opp på Rygge ungdomsskole da Bane NOR 2. mai informerte om alternativet for togparkering på Gon.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

– Siden det har vært en god del misforståelser om prosjektet, ville vi i dette informasjonsmøtet gi en status på hva vi jobber med og svare på spørsmål, sier prosjektleder Robert Moan.

Gon er ett av fire alternativ som Bane NOR vil utrede for ny togparkering i Mosseregionen. 2. mai inviterte Bane NOR til møte i Rygge for å vise hvordan et anlegg for togparkering kan bli.

– Vi er fortsatt tidlig i planleggingen og usikkerheten om den tekniske løsningen er stor. Siden det har vært en god del misforståelser om prosjektet, ville vi gi en status på hva vi jobber med og svare på spørsmål, sier prosjektleder Robert Moan.

Både underveis og etter presentasjonen kom det mange spørsmål fra salen, der flere dreide seg om konsekvensene en eventuell togparkering på Gon vil påføre innbyggerne og landskapet rundt dem.

– Vi forstår at mange er bekymret for hva konsekvensene kan bli. Selve anlegget, og av- og påkjøringssporene, er stive konstruksjoner. Vi trenger et ganske stort handlingsrom og planområde for å kunne finne gode løsninger for plassering av anlegget. Det forstår vi at gjør usikkerheten hos de som bor i området stor, og det tar vi på alvor, sier Moan.

I likhet med tilsvarende møte på Kambo, dreide spørsmålene i Rygge seg også om mulige konsekvenser for blant annet boligområder, miljø og dyrka mark,  og kostnader kunne planleggerne kun svare generelt på i denne omgang. Fremover skal Bane NOR utrede alle disse temaene i detalj for å få nok kunnskap til å kunne vurdere alternativene opp mot hverandre. I dette arbeidet skal planleggerne også se på hva som kan gjøres for å minimere ulempene.

Presentasjonen ligger under denne saken, og her kan du se videoen som ble presentert om Gon spesielt.

Filmen om togparkering kan du også se her.