Planprogram sendes på høring i august

Etter planen skulle Bane NOR sendt planprogram for hensetting Moss til kommunene i juni. Tidspunkt for oversendelse er nå endret til august, uten at det får konsekvenser for fremdriften i prosjektet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Når dobbeltsporet er ferdig bygd mellom Sandbukta, Moss og Såstad i 2024, dobles antall togavganger. Det skal gå fire tog i timen til og fra Moss. I rushtiden økes dette til fem avganger. For at denne økningen skal være mulig må det bygges togparkeringsplasser for inntil 16 tog på 110 meter.

Planprogram sendes i august
Det er offentliggjøringen av forstudiet og planprogrammet for dette prosjektet som nå er utsatt til over sommeren. Grunnen er at Bane NOR har hatt redusert bemanning denne våren og sommeren på grunn av sykdom. Etter planen skal dokumentene legges på våre nettsider i august, mens høringsperioden for planprogrammet blir fra august til oktober 2018. I høringsperioden skal vi ha åpent informasjonsmøte. Nøyaktig høringsfrist og tidspunkt for åpent møte skal annonseres nærmere.

Utsettelsen får ikke noen konsekvenser for videre prosess og fremdrift i prosjektet. Bane NOR beklager ulempene dette medfører for naboer og grunneiere som venter på mer informasjon.

Dette er forstudien
I forstudien samler vi kunnskap om mulige steder for plassering av ny togparkering (hensettingsanlegg). Gjennom forstudien skal Bane NOR finne frem til de alternativene som er realistiske for videre planlegging og sile vekk de alternativene som ikke anses for å være gjennomførbare.

Dette er planprogrammet
Planprogrammet er en «oppskrift» for videre planlegging og skal blant annet beskrive de alternativene som Bane NOR ønsker å utrede videre. Når planprogram legges på høring i august kan alle som ønsker det komme med forslag og kommentarer. Bane NOR skal gjennomgå og kommentere alle innspill. Vi samler kunnskap fra alle høringsuttalelsene og nye opplysninger kan føre til at Bane NOR gjør endringer i forslaget.

Planprogrammet skal deretter behandles og vedtas av kommunens politikere (etter planen i andre kvartal 2019).

Videre prosess
Neste steg i den offentlige planprosessen er kommunedelplanen. Her går vi fra flere alternativer til ett: Bane NOR anbefaler hvilket område som skal planlegges videre i detalj og deretter bygges ut til hensettingsanlegg. Her kan du lese mer om planprosessen.

Dette er prosjektet
Bane NOR søker etter et område for parkering av tog i nærheten av Moss stasjon, enten i Moss, Rygge eller Råde kommune. Størrelsen på det ferdige anlegget vil være inntil 40 mål.

Her kan du lese mer om prosjektet.