Inviterte til innspill om togparkering

Bane NOR arrangerte denne uken åpne møter der fire alternative områder for togparkering (hensetting) ble presentert. Alle ble oppfordret til å gi innspill og høringsuttalelser.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Først inviterte Bane NOR til møte i Rygge, dagen etter i Råde. Her ble fire alternativer for ny togparkering og vurderingsprosessen fram mot disse presentert.

– For at vi skal få effekt av nytt dobbeltspor gjennom Østfold, og utbyggingen som pågår i Moss, trenger vi hensettingsområder – der tog kan parkere, vende og enkelt vedlikeholdes, forklarer Robert Moan som er prosjektleder for hensetting langs Østfoldbanen.

Godt begrunnede spørsmål

Det strømmet folk til både på Rygge og i Råde, og det manglet ikke på spørsmål som var relevante.  Innspill og spørsmål som kom i plenum og rundt arbeidsbordene senere tydet på at planprogrammet var godt lest.

Moan understreket at områdene som er presentert i planprogrammet vil bli gjenstand for dyptgående undersøkelser gjennom konsekvensutredningen før Bane NOR skal anbefale endelig løsning i kommunedelplan 2020. Alle høringsinnspill vil bli tatt med i vurderingene fremover.

Oppfordrer til å gi høringsinnspill

– Vi setter pris på engasjementet, og et av målene med disse åpne møtene er å få verdifull lokalkunnskap. Dette skal vi bruke videre når vi skal kartlegge alle konsekvenser alternativene har for miljø og samfunn, sier Robert Moan.

Bane NOR oppfordrer alle til å levere skriftlige høringsinnspill og fortelle hva dere mener om de ulike alternativene. Innspill sendes Bane NOR v/Robert Moan, Postboks 4350, 2308 Hamar eller på e-post til postmottak@banenor.no.

Vennligst merk uttalelsen med "InterCity-prosjektet, høringsuttalelse til planprogram Hensetting Moss, saksnummer 201807769". Planprogrammet finner du her.

Bane NOR presiserer:
Det ble pekt på at kartene og flyfoto under presentasjonen var utdaterte, her vil Bane NOR understreke at disse ikke er identiske med kartene som ligger til grunn for arbeidet med hensettingsalternativer. Hele presentasjonen kan lastes ned under denne artikkelen.