Foretar grunnundersøkelser for nytt hensettingsanlegg

Bane NOR er i gang med grunnundersøkelser for prosjektet Hensetting Moss Arbeidene vil pågå fram til slutten av februar ved de forskjellige alternativene i planprogrammet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Grunnundersøkelsene blir et viktig faktagrunnlag for det videre planarbeidet. 
Gjennom dem får Bane NOR kunnskap om hva grunnen består av, og kan gjøre de riktige vurderingene. Foto: Marianne Henriksen

 Arbeidet med å planlegge grunnundersøkelser har pågått i hele høst hos Bane NOR, i samarbeid med rådgiverselskapet Rambøll. Denne uken starter Bane NOR opp med grunnboringer ved Gon (Halmstad) i Rygge kommune. Bane NOR vil deretter tilrettelegge for grunnboringer ved Kambo, Kjellerødåsen og Grimstadtoppen (Høgda).

Satser på høst og vinter

– Vi ønsker å gjøre så mye som mulig av boringene i høst og vinter, før jordbrukssesongen kommer i gang igjen, sier Martin Hove, som er prosjekteringsleder i Bane NOR.

Arbeidet vil pågå til februar. Hensikten med undersøkelsene er å finne ut hvor dypt det er fra bakkenivå og ned til fjellet, og få kunnskap om hva slags masser som finnes i grunnen. Det vil også bli tatt prøver av grunnen for å undersøke stabiliteten.

Grunnundersøkelsene blir et viktig faktagrunnlag for det videre planarbeidet.

– Vi må ha kunnskap om hva grunnen består av, slik at vi kan gjøre de riktige vurderingene fremover, sier prosjekteringslederen.

Viktig samarbeid med grunneiere

Grunneierne som skal få sin eiendom undersøkt, vil bli kontaktet for å inngå avtaler før undersøkelsene starter. Grunnundersøkelsene vil bli gjennomført av COWI på oppdrag fra Bane NOR.

– Vi forsøker å foreta undersøkelsene slik at det medfører så små inngrep som mulig i områdene, og takker for forståelsen vi møter hos grunneierne som gir oss tiltrede på sine eiendommer. Det gjør at vi kommer videre i planleggingen og målet med hensettingsanlegget – som er å få full effekt av nytt dobbeltspor gjennom områdene, sier Hove.

Flere type undersøkelser

Under planleggingen av hensettingsanlegget kan det bli gjennomført flere typer grunnundersøkelser.

– For å sikre et godt grunnlag for gjennomføringen av prosjektet kommer vi til å undersøke grunnen i flere runder. Vi kommer derfor til å ta kontakt med flere grunneiere fremover, sier prosjekteringsleder Hove.

Bane NOR beklager de ulempene undersøkelsene medfører for naboer og grunneiere. Her kan du lese mer om de ulike type grunnundersøkelser Bane NOR foretar i planlegging av ulike hensettingsanlegg og dobbeltspor.