Brev med feil informasjon sendt enkelte grunneiere

Bane NOR sendte tidlig i september brev til alle grunneiere som bor innenfor planområdene der det vurderes ny togparkering. Dessverre har en del grunneiere fått feil brev på grunn av en teknisk feil ved distribusjonslistene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR jobber nå med å rette opp i feilen. Grunneiere som har fått brev med feil informasjon får tilsendt nye brev så snart som mulig.

- Intensjonen med brevet var å gi god informasjon til alle som bor i områdene der vi vurderer eller har vurdert ny togparkering. Dessverre har det skjedd en teknisk feil når adresser og brev skulle flettes sammen i våre systemer. Dette beklager vi, sier prosjektleder Robert Moan.

Ved spørsmål, kontakt prosjektleder Robert Moan på robert.moan@banenor.no eller telefon:  474 71 942