Åpne møter om togparkering

Bane NOR søker etter et område for togparkering i enten Moss, Rygge eller Råde kommune. Nå ligger planprogrammet, som beskriver hvilke alternativer Bane NOR ønsker å utrede videre, på høring. Bane NOR inviterer til åpne møter for å informere om prosjektet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

For å kunne sette flere tog i trafikk når Sandbukta-Moss-Såstad er bygd ut trengs det flere plasser å parkere togene når de ikke er i drift. På togparkeringsanlegget foregår det enkel service og vedlikehold av togene. Foto: Bane NOR

De åpne møtene holdes:

  • 18. september klokken 18.00, Rygge ungdomsskole
  • 19. september klokken 18.00, Bøndernes hus

Kort om prosjektet
Bane NOR planlegger et nytt anlegg for togparkering i Mosseregionen. Togparkering er et sporområde hvor tog kan parkeres når de ikke er i trafikk. I tillegg til sporområdet er det behov for areal til eksempelvis tekniske bygg, personal- og servicebygg, vaskeutstyr og veiadkomst. Ny togparkering er nødvendig for å kunne sette flere tog i trafikk når strekningen Sandbukta-Moss-Såstad er bygd ut.

Les mer på www.banenor.no/hensetting/moss