Åpne kontordager i mai og juni

Bane NOR har startet opp planleggingen av nytt hensettingsanlegg (togparkering) i Moss og i Fredrikstad/Sarpsborg. I mai og juni inviterer vi til åpne kontordager. Kom innom dersom du har spørsmål om prosjektet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Åpen kontordag Moss
Tid: tirsdag 22. mai kl. 14-19
Sted: Bylab Moss (Dronningensgate 15)

Åpen kontordag Rygge
Tid: torsdag 31. mai kl. 14-19
Sted: Folkebiblioteket, Rygge ungdomsskole (Maren Lindsethsvei 3)

Åpen kontordag Råde
Tid: onsdag 6. juni kl. 14-19
Sted: Rådhuset (Skråtorpveien 2a), Formannskapssalen

Det kommer en egen sak om de åpne kontordagene i Fredrikstad og Sarpsborg på denne siden.

Kort om prosjektet
Når dobbeltsporet er ferdig bygd mellom Sandbukta-Moss-Såstad i 2024 kan antall avganger til/fra Moss dobles til fire tog i timen hele dagen og fem i rushtiden. For å få til dette trengs det parkeringsplasser for inntil 16 tog på 110 meter. Bane NOR søker derfor etter et område for parkering av tog i nærheten av Moss stasjon, enten i Moss, Rygge eller Råde kommune. Størrelsen på ferdig anlegg vil være inntil 40 mål. Bane NOR vurderer nå sammen med de aktuelle kommunene 11 mulige plasseringer av anlegget: Kleberget, Værle, Dilling, Såstadskogen, Gon, Grimstadtoppen, Kjellerødåsen, Tesalajordet, Gamle Råde stasjon, Solberghøgda og Kambo. En del av disse alternativene anses som mindre aktuelle og vil derfor siles bort. Hvilke alternativer som blir med i videre planlegging vil bli lagt ut på våre nettsider i august.