Utredninger og dokumenter

På denne siden finner du aktuelle utredninger og dokumenter for prosjektet hensetting (togparkering) Fredrikstad/Sarpsborg.

Planprogram (desember 2018)
Planprogrammet beskriver hvilke alternativer for nytt hensettinganlegg (togparkering) som skal utredes og hvordan dette skal gjøres. Forslag til planprogram ligger på høring frem til 31. januar 2019.

I høringsperioden kan alle sende skriftelige innspill til Bane NOR. Alle innspillene skal vurderes og kan føre til at Bane NOR endrer planleggingen/planprogrammet. Innspill sendes Bane NOR v/Robert Moan, Postboks 4350, 2308 Hamar eller på e-post til postmottak@banenor.no. Vennligst merk uttalelsen med "InterCity-prosjektet, høringsuttalelse til planprogram Hensetting Fredrikstad-Sarpsborg, saksnummer 201811026".

Forslag til planprogram finner du her.

Forstudie (august 2018)
Bane NOR startet i januar 2018 opp arbeidet med en forstudie for å samle og kvalitetssjekke kunnskap om mulige steder for plassering av nytt hensettingsanlegg. Hensikten med forstudien var å vurdere alle identifiserte mulige plasseringer for et hensettingsanlegg i Fredrikstad og Sarpsborg, og deretter gjøre en faglig basert siling av alternativene.

Forstudien finner du her.

Utredningen Hensetting Østlandet (juni 2015):
Jernbaneverket la i 2015 frem en utredning om hensetting i Østlandsområdet. Hensikten med utredningen var å kartlegge behovet for nye togparkeringsplasser etter som flere tog settes i trafikk på Østlandet. I rapporten gjorde også Jernbaneverket et søk etter mulige arealer for togparkering. Utredningen finner du her.

En del av disse alternativene som ble omtalt i utredningen Hensetting Østlandet i 2015 anses i dag som lite aktuelle. Årsaken til dette er at vi har fått mer kunnskap om områdene og/eller fordi planene for området har endret seg siden sist. Bane NOR har allikevel valgt å se på alle alternativene fra Hensetting Østlandet slik at vi får en ryddig prosess med siling av alternativer på likt grunnlag. Alternativer som ikke anses for å være realistiske er silt ut i en forstudierapport.