Her finner du revidert planprogram og merknadsrapport

Bane NOR har gått gjennom alle innkomne høringsuttalelser til planprogram for togparkering Fredrikstad/Sarpsborg. Planprogrammet er nå revidert og sendt til kommunene for videre politisk behandling.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Når flere tog skal settes i trafikk ettersom dobbeltsporet bygges ut, trengs det også plasser til å parkere togene. Bane NOR vurderer nå tre alternativer for togparkering i Nedre Glomma. Foto: Anne Mette Storvik

Forslag til planprogram var på høring fra 4. desember 2018 til 31. januar 2019. I høringsperioden fikk Bane NOR inn 32 høringsinnspill. Disse er lest, gjennomgått og kommentert av Bane NORs fagansvarlige. Andre offentlige virksomheter og etater har gitt innspill, det har også private interessenter – som grunneiere i området, velforeninger og ideelle organisasjoner. Bane NOR takker alle som har kommet med innspill til planprogrammet.

Som en følge av innkomne høringsinnspill er planprogrammet revidert. I kapittel 7 i planprogrammet finner du en oversikt over hva om er endret og hvilke innspill som har ført til endringene i dokumentet.

Skal utrede alle konsekvenser
–  Jobben vi har gjort til nå skal gi oss et godt grunnlag for å utrede alternativene videre. Fremover skal vi kartlegge områdene i detalj gjennom utredninger, befaringer og registreringer. Hensikten er å få mest mulig kunnskap, sånn at vi kan finne frem til alternativet/alternativene som er best for jernbanen, miljø og samfunn, sier Moan.

I flere av høringsuttalelsene til planprogrammet påpekes det at Bane NOR så langt det er mulig må ivareta hensynet til blant annet dyrka mark, kulturminner og naturmangfold i videre planlegging og bygging av togparkering i Nedre Glomma.

Behandles av politikerne
Planprogrammet er oversendt Fredrikstad kommune og Sarpsborg kommune, og skal etter planen fastsettes i bystyrene i mai/juni 2019.

Etter fastsettelse fortsetter Bane NOR med neste trinn som er kommunedelplan. Da skal alle konsekvenser som togparkering kan ha for miljø og samfunn utredes, og Bane NOR skal vurdere hvordan konsekvensene kan gjøres minst mulig.

Her kan du lese mer om de ulike fasene Bane NOR må gjennom før utbygging kan starte.