Avventer videre planlegging av togparkering i Fredrikstad/Sarpsborg

Bane NOR har bedt bystyret i Sarpsborg trekke saken om fastsettelse av planprogram for togparkering i Fredrikstad/Sarpsborg. Utsettelse av saken gir ikke konsekvenser for arbeidet med kommunedelplan for dobbeltsporet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Årsaken til utsettelsen er at det er stor usikkerhet rundt hvilke deler av strekningen Råde-Fredrikstad-Sarpsborg (Haug-Klavestad) som skal bygges først.

Bane NOR har fått en bestilling fra Jernbanedirektoratet om å vurdere rekkefølgen for utbygging og kostnadsreduserende tiltak på strekningen Haug til Klavestad.

- Hensikten er å få et bedre togtilbud til og fra Fredrikstad og Sarpsborg så raskt som mulig, uten at vi trenger å bygge alt på en gang, sier prosjektsjef i Bane NOR Elisabeth Nordli.

Hvilken rekkefølge man velger for utbygging vil gi utslag på hvor man trenger togparkering først, og hvor store arealer man trenger.

- Vi ønsker å være ryddige på hva vi binder opp av arealer og hvilke rammebetingelser vi skal jobbe under. Derfor ønsker vi å vente med den videre planleggingen av togparkering til vi har avklaringer om utbyggingsrekkefølge for dobbeltsporet på plass.

Fremdriften for togparkering i Fredrikstad/Sarpsborg er ikke kritisk.

- Anlegget for parkering av tog skal ikke være på plass før i 2029. Her har vi derfor litt tid, og mener det er best å avvente videre behandling av dette planprogrammet.

Brevet har i Sarpsborg gitt mye usikkerhet til fremdriften for kommunedelplanen for dobbeltsporet
- Vi forstår at brevet har blitt misforstått, og beklager at vi ikke har vært tydeligere på at vi snakker om vurdering av løsninger i valgt korridor, det vil si via byene i Østfold. Vi skal vurdere og beregne de tekniske løsningene, og se om vi for eksempel kan få ned kostnadene ved å gå ned på antall spor ved stasjonene.

Når skal rapporten om utbyggingsrekkefølge være klar?

- I løpet av året skal vi gi en anbefaling til Jernbanedirektoratet om hvilken utbyggingsrekkefølge fra Haug til Klavestad som gir mest jernbane for pengene, og tidligst mulig forbedring av togtilbudet. Jernbanedirektoratet vil deretter vurdere rapporten og bruke den i arbeidet med innspill til neste Nasjonale transportplan.

Når avgjøres trasé for det nye dobbeltsporet?
- Arbeidet med forslag til kommunedelplan for nytt dobbeltspor Seut -Klavestad går som planlagt. Bane NOR, Statens vegvesen og Sarpsborg kommune jobber for at vi kan få et vedtak i bystyrene mot slutten av 2020.

- Nasjonal transportplan og avtaler med Jernbanedirektoratet vil styre den videre fremdriften for planlegging og utbygging av dobbeltspor.