Åpne møter om togparkering i januar

Bane NOR foreslår å utrede tre alternativer for togparkering (hensetting) i Fredrikstad og Sarpsborg. Dette er Valle, Kampenes og Klavestad. Vi inviterer til åpne møter 8. januar og 10. januar for å informere om prosjektet og planprogrammet som ligger på høring.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

For å kunne sette flere tog i trafikk når Sandbukta-Moss-Såstad er bygd ut trengs det flere plasser å parkere togene når de ikke er i drift. På togparkeringsanlegget foregår det enkel service og vedlikehold av togene. Foto: Bane NOR

Bane NOR søker etter et område for togparkering i Fredrikstad og/eller Sarpsborg. Nå ligger planprogrammet, som beskriver hvilke alternativer Bane NOR ønsker å utrede videre, på høring.

Bane NOR inviterer til åpne møter:

  • 8. januar klokken 18.00-20.00 i Litteraturhuset, Storgata 11 i Fredrikstad
  • 10. januar klokken 18.00-20.00 i Wegnerbrakka på Borgarsyssel museum, Gamlebygata 8 i Sarpsborg

I møtene skal vi informere om prosjektet. Det blir også mulighet for å snakke med Bane NORs planleggere.

Planprogram og forstudien finner du på denne siden. Les mer om planprogrammet her.

Kort om prosjektet
Bane NOR planlegger ett eller to nye anlegg for togparkering i Nedre Glomma-regionen. Togparkering er et sporområde hvor tog kan parkeres når de ikke er i trafikk. I tillegg til sporområdet er det behov for areal til eksempelvis tekniske bygg, personal- og servicebygg, vaskeutstyr og veiadkomst. Ny togparkering er nødvendig for å kunne sette flere tog i trafikk når dobbeltsporet bygges ut videre til Fredrikstad og Sarpsborg. 

Les mer på www.banenor.no/hensetting/fs