Åpne kontordager i juni

Bane NOR har startet opp planleggingen av nytt hensettingsanlegg (togparkering) i Moss og i Fredrikstad/Sarpsborg. I juni inviterer vi til åpne kontordager. Der kan du også få informasjon om planleggingen av dobbeltspor. Kom innom dersom du har spørsmål om prosjektet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Åpen kontordag Råde
Tid: onsdag 6. juni kl. 14-19
Sted: Rådhuset (Skråtorpveien 2a), Formannskapssalen

Åpen kontordag Fredrikstad
Tid: torsdag 7. juni kl. 14-19
Sted: Litteraturhuset (Storgaten 11)

Åpen kontordag Sarpsborg
Tid: onsdag 13. juni kl. 11-19
Sted: Sarpsborgkontoret (Torget 5)

Kort om prosjektene

Togparkering Østfold: Etter hvert som dobbeltsporet bygges ut kan flere tog settes i trafikk på Østfoldbanen. For å få til dette trengs det parkeringsplasser for flere tog. Bane NOR søker derfor etter områder for parkering av tog i nærheten av Moss stasjon, Fredrikstad stasjon og/eller Sarpsborg stasjon. Bane NOR vurderer nå sammen med de aktuelle kommunene mulige plasseringer av anlegget. For hensetting Moss sendes forslag til planprogram til kommunene i juni, mens forslag til planprogram Fredrikstad/Sarpsborg sendes kommunene tidlig høst 2018. Planprogrammet beskriver alternativene som Bane NOR ønsker å utrede videre.

Haug-Seut: Bane NOR jobber med reguleringsplan for strekningen. Samtidig vurderes muligheten for å se på en alternativ trasé med bedre grunnforhold. Prosjektet er i gang med å samle mer kunnskap om området gjennom grunnundersøkelser, befaringer og andre registreringer.

Fredrikstad-Sarpsborg: Bane NOR jobber med kommunedelplan for å avklare korridor for det nye dobbeltsporet. Gjennom konsekvensutredning vurderer vi hvilken innvirkning prosjektet vil ha på miljø og samfunn. Utredningene skal lede frem til anbefaling av korridor for dobbeltsporet. Kommunedelplanen omfatter også riksvei 110 i Fredrikstad og ny Sarpsbru i Sarpsborg. Forslag til kommunedelplan skal sendes til kommunene i løpet av første halvdel av 2019.