Møter

Bane NOR ønsker at alle som er interessert i prosjektet skal være godt informert om våre planer. Så lenge vi er i tidlig planlegging (kommunedelplan) informerer vi hovedsakelig på våre nettsider, Facebook og i lokale medier. Vi inviterer også jevnlig til åpne møter og kontordager. På denne siden legger vi ut informasjon om planlagte møter.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR styrker jernbanen, for å gi de reisende en bedre hverdag. De store utbyggingsprosjektene får ofte store konsekvenser for omgivelsene, og da er det viktig at det gis god informasjon fra oss - og at vi får informasjon om ting vi kanskje ikke vet om. Foto: Bane NOR/Øivind Haug

Digitalt møte om delstrekning Rolvsøy-Borg bryggerier

Her er opptak av møtet vi holdt 3. september:
Digitalt møte om Rolvsøy-Borg bryggerier

Avtal et møte med oss i høringsperioden (10.8-16.10)

Møtene kan enten være digitale møter (vi kaller deg inn per e-post) eller på telefon. Dersom du ønsker et møte med oss eller en prat, ta kontakt med oss på e-post: maiken.thorud@banenor.no.

Åpne kontordager

Koronasituasjonen gjør det også vanskelig å gjennomføre åpne kontordager. Dette er dager der vi er tilgjengelige for direkte samtaler med berørte og interessenter, for å svare på konkrete spørsmål om prosjektet.

Vi ønsker naturligvis å være tilgjengelige også under denne ekstraordinære perioden, og ber de som er interessert i én-til-én-møter om å ta kontakt med oss. Vi kan bruke møteverktøyet Teams, andre verktøy eller telefon.

Vi vurderer om vi skal holde vanlige åpne kontordager etter august, og kommer tilbake med mer informasjon om dette.

Digitale møter erstatter åpne møter

Koronapandemien har store konsekvenser for alle deler av samfunnet, også Bane NORs virksomhet. Vi kan ikke gjennomføre åpne informasjonsmøter slik vi pleier, med fysisk oppmøte lokalt. Vi vil derfor gjennomføre møter digitalt, ved å ta i bruk møteverktøyet Teams.

Dette er ikke en perfekt løsning, og vi ser frem til igjen å kunne treffe mennesker der de er. Samtidig gir dette oss mulighet til å presentere prosjektet og svare på spørsmål.

Et informasjonsmøte i Teams gjennomføres slik:

  • Du finner lenken til møtet på denne siden, se over.
  • Klikk på linken, som tar deg til Teams (enten rett inn i programmet, dersom du har det installert, eller i nettleser). Beregn gjerne litt tid til selve påloggingen.
  • Du kan nå se og høre presentasjon fra Bane NOR, og skrive inn spørsmål og kommentarer i et eget sidefelt.
  • Det er kun presentatørene fra Bane NOR som er synlige og kan høres av deltakerne.
  • NB: Husk å ha på lyd.
  • Alle spørsmål og kommentarer blir moderert før de blir synlige for alle, slik at for eksempel private opplysninger kan skjules.
  • Dersom du ikke ønsker at alle skal se spørsmålet, skriv "PRIVAT" først.
  • Upassende kommentarer vil bli slettet.