Svar på høringsuttalelsene er klare

Her finner du alle høringsuttalelsene og svar fra Bane NOR om nytt dobbeltspor mellom Fredrikstad og Sarpsborg.

Planer for nytt dobbeltspor i Fredrikstad og Sarpsborg var på høring tidligere i år. Nå har Bane NOR, Statens vegvesen, kommune og fylkeskommune svart på alle innspillene. Flyfoto av Fredrikstad: Bane NOR/Hilde Lillejord

Forslag til kommunedelplan for nytt dobbeltspor mellom Seut og Rolvsøy i Fredrikstad, og mellom Borg bryggerier og Klavestad i Sarpsborg, var på høring tidligere i år. Nå har Bane NOR, Statens vegvesen, kommune og fylkeskommune gått gjennom alle høringsuttalelsene, og svart på dem i egne merknadsrapporter. Rapportene, som inkluderer alle høringsuttalelsene, ligger nederst på denne siden.

- Vi fikk inn 36 uttalelser i Fredrikstad og 26 uttalelser i Sarpsborg. Mange av innspillene tar vi med oss videre når vi skal jobbe mer med detaljene i prosjektet i reguleringsplan. Vi vil takke alle som har bidratt for mange gode og nyttige innspill, sier planlegger Maiken Thørud.

Noen av uttalelsene fører til at Bane NOR justerer forslaget til kommunedelplan. Når disse endringene er gjort vil planen sendes til kommunene for sluttbehandling. Endelig vedtak kan være klart i løpet av 2020.

Merknadsrapporten for Borg bryggerier-Klavestad er revidert i september 2020.