Sarpsborg: Bane NOR skal legge planen for nytt dobbeltspor på høring

Sarpsborg kommune har bekreftet at de ikke ønsker å legge planen for dobbeltspor mellom Rolvsøy og Borg bryggerier på høring. For å få inn viktige innspill vil Bane NOR gjøre dette selv.

Det er utredet tre korridorer for plassering av nytt dobbeltspor mellom Rolvsøy og Borg bryggerier. I den nordre (brun) og midtre (blå) korridoren er det utredet både ett høyt og ett lavt alternativ fra Tunejordet til Borg bryggerier. Bane NOR har anbefalt den søndre korridoren (lilla).

Selv om avklaringen fra kommunen har kommet raskt, blir høringsperioden først til høsten som vi har informert om tidligere. Høringsperioden vil vare i minimum 6 uker.

Bane NOR skal høre alle de fem alternativene som er utredet.

- Vi gjør dette for å sikre at politikerne får mest mulig kunnskap om alternativene før de skal gjøre sitt endelige vedtak, sier Stølan.

I høringsperioden kan alle som ønsker det komme med innspill, kommentarer og forslag. Innspill fra lokalsamfunnet kan føre til at Bane NOR justerer planen.

- Vi er avhengige av innspill fra lokalmiljøet for å få en best mulig plan og håper mange engasjerer seg, sier prosjektleder Eirik Stølan.

Under høringsperioden skal Bane NOR legge til rette for at alle kan få informasjon og svar på spørsmål de har om prosjektet.

- Vi skal holde enten digitale eller fysiske informasjonsmøter, avhengig av hvilke råd vi får fra myndighetene om koronasituasjonen, sier Stølan.

Høringsperioden og informasjonsmøtet skal annonseres i lokalavisene og på Bane NORs nettsider.

Etter høringsrunden skal Bane NOR oppsummere alle innspill som har kommet inn og svare på dem. Dette samles i en egen rapport som legges ut på prosjektets nettsider. Deretter oppdateres planen før den sendes tilbake til politikerne i kommunen for endelig behandling.

Les mer om hvorfor vi vil legge planen på høringen i dette leserinnlegget som stod på trykk i Sarpsborg Arbeiderblad 19. mai.