Sarpsborg: Bane NOR ønsker innspill til plan for nytt dobbeltspor

Planen for dobbeltspor på strekningen mellom Rolvsøy og Borg bryggerier skal legges ut på høring. Bane NOR håper det fører til mange innspill fra lokalsamfunnet.

Bane NOR ber politikerne i Sarpsborg om å vurdere på nytt å legge ut plan for nytt dobbeltspor mellom Rolvsøy og Borg bryggerier på høring. Flyfoto: Hilde Lillejord/Bane NOR

Sarpsborg kommune har tidligere avvist å legge ut planen for Rolvsøy-Borg bryggerier på høring. Nå ber Bane NOR politikerne om å vurdere dette på nytt.

- Vi har samlet mye kunnskap om strekningen de siste årene. Nå ønsker vi å komme et skritt videre og få innspill fra lokale og regionale aktører, sier prosjektleder Eirik Stølan i Bane NOR.

I et brev som er sendt til kommunen står det at dersom de velger å ikke legge ut planen, så kommer Bane NOR til å gjøre dette selv.

Hvis Bane NOR legger ut planen selv skal alle de fem alternativene som er utredet bli lagt ut på høring. I fjor anbefalte Bane NOR det sørligste alternativet (1a) og frarådet de andre korridorene. Grunnen er at de andre korridorene koster mye mer; alternativene er mellom fire og åtte milliarder kroner dyrere.

- Kun det sørligste alternativet er aktuelt for vår del. Likevel mener vi at det er viktig å få innspill til alle korridorene. Det gir både Bane NOR og politikerne et godt kunnskapsgrunnlag for den videre prosessen, sier Stølan.

Bane NOR har en bestilling fra Jernbanedirektoratet og Samferdselsdepartementet om å gjøre ferdig arbeidet med kommunedelplanen fra Seut i Fredrikstad til Klavestad i Sarpsborg. Strekningen Rolvsøy-Borg bryggerier er den eneste som ikke har vært på høring.

- Vi sender dette brevet nå fordi vi ønsker å rekke at saken behandles i bystyremøtet 18. juni. Da kan planen legges ut på høring tidlig i høst, sier Stølan.

Når høringen er ferdig skal planen tilbake til politikerne i Sarpsborg og Fredrikstad, slik at de kan gjøre sitt endelige vedtak.

Brevet finner du nederst på denne siden.

Om prosjektet

InterCity-satsingen er utviklingen av et godt, raskt og miljøvennlig transporttilbud mellom byene på Østlandet. Som ledd i dette store prosjektet har Bane NOR utredet ulike løsninger for nytt dobbeltspor mellom Seut i Fredrikstad og Klavestad i Sarpsborg. Den første delen av strekningen, Seut-Rolvsøy, og den siste delen Borg bryggerier-Klavestad har vært på høring tidligere i år. Nå ønsker altså Bane NOR at planen for den midterste strekningen også legges på høring.

Bane NOR har utredet tre korridorer for nytt dobbeltspor mellom Rolvsøy og Borg bryggerier. I den nordre korridoren (brun) og den midtre (blå) er det utredet både ett lavt og ett høyt alternativ fra Tunejordet til Borg bryggerier. Bane NOR har anbefalt det søndre alternativet (lilla).