Informasjon fra åpne møter

Bane NOR minnet deltakerne i de åpne møtene om å komme med innspill til planene som er på høring før 14. februar.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Omtrent 80 personer kom til Litteraturhuset for å høre om planer for veg og bane i Fredrikstad. Foto: Bane NOR

I overkant av 100 personer har møtt opp på Bane NORs åpne møter i Fredrikstad og Sarpsborg i januar.

- Det har også vært en del innom våre åpne kontordager. Til sammen har vi fått mange gode spørsmål, og oppmuntret folk til å gi oss innspill til planene før 14. februar, sier prosjektleder Alf Louis Solvang.

Presentasjonen fra de åpne møtene finner du under.