Fredrikstad/Sarpsborg: Gi innspill til nytt dobbeltspor

Planen for nytt dobbeltspor mellom Rolvsøy og Borg bryggerier er nå på høring. Send oss dine innspill før 16. oktober.

Kartet viser alternativene for nytt dobbeltspor som nå er på høring.

Bane NOR planlegger nytt dobbeltspor fra Fredrikstad til Sarpsborg for å gi reisende et bedre togtilbud med kortere reisetid, flere avganger og færre forsinkelser. Bane NOR har derfor laget et forslag til kommunedelplan. Planen er nå på høring, og du kan gi dine innspill. Her kan du lese om hvordan du gir innspill. 

Alternativer på høring 

Bane NOR har anbefalt korridor sør (1a) og frarådet de resterende fire korridorene. Vi legger ut alle alternativene på høring for å få et best mulig beslutningsgrunnlag for den videre prosessen. 

Disse alternativene er på høring: 

 • Alternativ Sør (1a)
 • Alternativ Nord Høy (4bH)
 • Alternativ Nord Lav (4bL)
 • Alternativ Midt Høy (5cH)
 • Alternativ Midt Lav (5cL)

Se illustrasjoner og filmer av alternativene her. Planen finner du her.

Gi dine innspill 

Innspill til planen sender du på epost til postmottak@banenor.no eller per post til: Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar. Uttalelsen merkes med «Kommunedelplan Rolvsøy-Borg bryggerier saksnummer 201601268». Frist for uttalelser er 16. oktober 2020. 

Vil du vite mer? 

 • Digitalt informasjonsmøte om dobbeltspor Rolvsøy-Borg bryggerier 
  Tid: Torsdag 3. september kl. 18.00. 
  Sted: Din egen stue 
  Hvordan: Du finner en lenke til møtet på denne siden når møtet nærmer seg: www.banenor.no/fredrikstad-sarpsborg/moter

 • Book et møte med oss
  Vi inviterer til én-til-én-møter digitalt eller per telefon. Du kan avtale tid med oss ved sende en e-post til maiken.thorud@banenor.no. Vi ser an om vi kan ha vanlig åpen kontordag i høringsperioden. Dato vil eventuelt annonseres på www.banenor.no/fredrikstad-sarpsborg/moter. 

Andre høringer på Østfoldbanen 

 • Planen for strekningen fra Seut til Rolvsøy i Fredrikstad kommune, og fra Borg bryggerier til Klavestad i Sarpsborg kommune har vært på høring tidligere i år. Planen er oppdatert etter høringsperioden og sendt til kommunene for sluttbehandling. 
 • Planen for nytt dobbeltspor mellom Haug i Råde og Seut i Fredrikstad skal på høring høsten 2020. Informasjon legges ut på prosjektsiden www.banenor.no/haug-seut. 
 • Planen for togparkering (hensetting) i Moss har også vært på høring før sommeren. Bane NOR ser nå gjennom alle innspill som har kommet inn. Planen skal deretter sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som skal avgjøre hvor anlegget skal plasseres. Etter dette starter arbeidet med en reguleringsplan. Se www.banenor.no/hensetting/moss for mer informasjon om prosjektet. 

 Kontaktinformasjon til prosjektet finner du her.