Bane NOR har innsigelse til nordre og midtre korridor inn mot Sarpsborg

Bane NOR har anbefalt den sørligste korridoren for nytt dobbeltspor mellom Rolvsøy og Borg bryggerier, og har nå sendt en innsigelse til de andre korridorene. Årsaken er at alternativene er 4 til 8 milliarder kroner dyrere sammenliknet med den billigste løsningen.

Kartet viser alternativene for nytt dobbeltspor som er utredet mellom Rolvsøy og Borg bryggerier. Den nordre (brun) og midtre (blå) korridoren er utredet med både en høy løsning (bru- og betongkonstruksjon) og en lav løsning (nedgravd tunnel) fra Tunejordet til Borg bryggerier.

Planen for nytt dobbeltspor mellom Rolvsøy og Borg bryggerier er nå på høring slik at alle kan komme med innspill til planen. Det er fem alternativer på høring:

  • Nordre korridor lav (4bL)
  • Nordre korridor høy (4bH)
  • Midtre korridor lav (5cL)
  • Midtre korridor høy (5cH)
  • Søndre korridor (1a)

I de lave alternativene er jernbanen lagt i en nedgravd tunnel mellom Tunejordet og Borg bryggerier. I de høye alternativene går banen på en blanding av bru- og betongkonstruksjon på den samme strekningen.

Nedgravd tunnel gir høy kostnad

- I begge tunnelalternativene fra Tunejordet til Borg bryggerier må man grave seg ovenfra og ned, for så å bygge lokk over jernbanen igjen etterpå. Dette er en svært kostbar byggemetode, og spesielt på dårlig grunn. Alternativene er derfor omtrent 8 milliarder kroner dyrere enn det billigste alternativet, forteller prosjektsjef Elisabeth Nordli.

De høye variantene av nordre og midtre korridor er også vesentlig dyrere enn det anbefalte alternativet. Kostnadsestimatet er i disse løsningene 4-5 milliarder kroner mer enn anbefalt alternativ.

Les om Bane NORs anbefaling her.

La alle alternativene på høring

Sarpsborg kommune ønsket ikke å legge planen ut på høring. For å få innspill, se planen under ett og fortsette planprosessen la Bane NOR planen ut på høring selv.

- Ettersom kommunen ikke har tatt stilling til planen, la vi ut alle alternativene på høring. Da sikrer vi for at politikerne får mest mulig kunnskap om alternativene. Samtidig har vi vært tydelige på at det kun er den søndre korridoren som er aktuell for oss, forteller Elisabeth Nordli.

Etter høringsperioden skal Bane NOR oppsummere og svare på alle innspill i en egen rapport. Rapporten blir lagt ut på våre nettider.