Sarpsborg: Bystyret vil legge deler av planen for dobbeltspor og plan for ny Sarpsbru på høring

Bystyret i Sarpsborg vedtok i dag å legge forslag til kommunedelplan for nytt dobbeltspor mellom Borg bryggerier og Klavestad, og fylkesveg 118, ny Sarpsbru, på høring. Samtidig vedtok bystyret at det skal sendes et brev til staten om utredning av alternative InterCity-konsepter.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bystyret behandlet mange saker onsdag 14. november, deriblant InterCity Rolvsøy-Klavestad og fy. 118 ny Sarpsbru. Foto: Bane NOR

Alternativene som skal legges ut på høring er:

  • Alternativ midt med vegalternativ 7 (midt-7)
  • Alternativ midt med vegalternativ 10 (midt-10)
  • Alternativ nord for Olavsvollen med vegalternativ 9 (NFO-9)

Bystyret vedtok følgende tillegg for midt-alternativene:

  • Det skal være dialog mellom Bane NOR, Østfold fylkeskommune og Sarpsborg kommune om istandsetting av St. Olavs vold som et kompenserende tiltak for riving av Tarris-bygget.
  • Konsekvensene for kulturminnene skal minimeres i reguleringsplanarbeidet og flytting av banevokterboligen og berørte verneverdige bygninger skal utredes.

Delstrekning Rolvsøy-Borg Bryggerier og alternativ nord for Olavsvollen med vegalternativ 10 (NFO-10) legges ikke ut på høring. Bystyret legger heller ikke ut alternativene for omlegging av riksveg 111.

Bystyret vedtok også at Sarpsborg kommune skal sende en begrunnet henvendelse til statlige myndigheter om at alternative InterCity-konsepter utredes.

I høringsperioden skal Bane NOR og Sarpsborg kommune holde informasjonsmøter. Høringsperioden og møtene blir annonsert nærmere.

Les mer i saksfremlegget og i protokollen fra formannskapet her.