Rettelser til Aftenpostens sak om InterCity

I en sak om statsbudsjettet i Aftenposten 7. oktober er det noen feil om Jernbaneverket og Bane NORs arbeid med nytt dobbeltspor mellom Haug i Råde og Klavestad i Sarpsborg. Her kan du lese Bane NORs korrigering.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjon som også er brukt i Aftenposten av muligheter for ny stasjon på Grønli i Fredrikstad. Foto: Bane NOR/Rodeo arkitekter/Norconsult

Aftenposten skriver i saken at årsaken til at regjeringen i statsbudsjettet sier at det ikke er aktuelt å gå videre med prosjektet Haug (Råde)-Klavestad (Sarpsborg) i sin nåværende form, skyldes at Bane NOR har gjort for dårlige grunnundersøkelser og at man ikke aner hvor dyrt prosjektet blir.

Bane NOR har presisert for Aftenposten at dette ikke stemmer:

  • Det er ikke vanlig å gjøre grunnundersøkelser i konseptvalgutredning (KVU) fordi man er på et veldig tidlig stadium og har mange alternativ konsepter. Grunnundersøkelser av så store områder ville blitt veldig omfattende og dyrt. I KVU brukte man tilgjengelig informasjon om grunnforhold og erfaringstall for å beregne kostnader. Jernbaneverket hadde i 2012 ikke gode nok erfaringstall for denne type prosjekt, det vil si prosjekt med kombinasjonen av tett bybebyggelse, mye annen infrastruktur og svært krevende grunnforhold. Det er årsaken til at estimatene i KVU var altfor lave.
  • Grunnundersøkelser gjør man først når man har valgt hvilket konsept man skal jobbe videre med, og begrenset antall alternativer innenfor dette konseptet. Nå som vi har ferdig forslag til kommunedelplan har vi mye mer kunnskap om grunnforhold, og har beregnet kostnader for helt konkrete tekniske løsninger. Bane NOR har altså nå nye oppdaterte kostnadsestimater.
  • En annen årsak til økningen i kostnadsestimatet er at prosjektet har endret seg etter konseptvalgutredningen og blitt mer komplisert. For eksempel har vi lagt fire spor på Grønli til grunn i stedet for to, og Sarpsborg stasjon har blitt mer omfattende med blant annet driftsbase (parkering og vedlikehold av arbeidstog).

Bane NOR jobber videre med å ferdigstille arbeidet med kommunedelplan for Råde-Fredrikstad (Haug-Seut) og Fredrikstad-Sarpsborg (Seut-Klavestad). Samtidig jobber vi med å få ned kostnadene og vurdere rekkefølge for utbygging. Rapportene og anbefaling skal oversendes Jernbanedirektoratet i løpet av 2019.

Endre tekststørrelsen ved å holde Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac) og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.