Orienterte om anbefaling for riksveg 110 Simo-St.Croix

Torsdag denne uken orienterte Statens vegvesen formannskapet i Fredrikstad om sine anbefalinger for riksvei 110 Simo-St.Croix. Statens vegvesen anbefaler en korridor basert på alternativ 2 og 3 som følger dagens riksveg 110 gjennom St. Hansfjellet

På strekningen er det utredet to jernbanealternativer (2a+6b) og tre vegalternativer (1, 2 og 3). Bane NOR anbefalte i november/desember 2018 alternativ 6b. Les mer her. Vegalternativene er mer forskjellige enn banealternativene, og Staten vegvesen trengte derfor mer tid for å gjøre sine vurderinger. Les mer her.

Disse vegløsningene er utredet
På strekningen fra Seut til St.Croix er det utredet tre vegalternativer for utvidelse av riksvei 110 til fire felt mellom Simo og St. Croix. Vegløsningene er like fra Seut til Veumveien og fra Brochs gate frem til St. Croix-krysset. Mellom Veumveien frem til Brochs gate er det tre alternative løsninger forbi nye Fredrikstad stasjon på Grønli.

  • Vegalternativ 1 legger trafikken utenom kollektivknutepunktet i tunnel under Brattliparken.
  • Vegalternativ 2 legger trafikken under bakken forbi knutepunktet.
  • Vegalternativ 3 går rv. 110 i dagen forbi knutepunktet.

Anbefaler en kombinasjon av vegalternativ 2 og 3

- Vi anbefaler en korridor basert på alternativ 2 og 3 som følger dagens riksveg 110 gjennom St. Hans fjellet. Det skal arbeides videre med dette i neste planfase, slik at ferdig løsning henter elementer fra begge alternativer, sier seksjonsleder Siri Rolland i Statens vegvesen.

Hun viser til at denne løsningen har lavest investeringskostnad og gir lavest klimagassutslipp.

- Det er fullt mulig å finne gode løsninger for byutvikling med dette alternativet, som å bygge planskilt fotgjengerkryssing, noe som vil gjøre kryssing av korridoren enklere for myke trafikanter, sier seksjonsleder Siri Rolland.

Presentasjonen fra møtet finner du nederst på denne siden.