Rådmannens og kommunedirektørens anbefaling for InterCity er klar

Bane NOR har lagt fram sitt forslag til kommunedelplan for InterCity-utbyggingen mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Nå har kommunedirektøren i Sarpsborg og rådmannen i Fredrikstad kommet med sine anbefalinger av hvilke alternativer som bør sendes på høring.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I saksframlegget anbefaler rådmannen i Fredrikstad at følgende alternativer sendes på høring og offentlig ettersyn:

  • Delstrekning Seut–Kiæråsen: Jernbanealternativ 6b (nordligste alternativ) + vegalternativ 1 og jernbanealternativ 6b + korridor langs eksisterende rv. 110 (som rommer vegalternativ 2 og 3)
  • Delstrekning Kiæråsen–Rolvsøy: 4a (lang tunnel gjennom Kiæråsen)

Les mer om Bane NORs anbefaling her. Rådmannens anbefaling og saksfremlegg for Fredrikstad kommune finner du her.

I saksframlegget anbefaler kommunedirektøren i Sarpsborg (med støtte fra rådmannen i Fredrikstad) at følgende alternativer på strekningen Rolvsøy-Borg bryggerier sendes på høring og offentlig ettersyn:

  • 4bL (nordre alternativ lav løsning) og 1a (søndre alternativ).

På strekningen fra Borg bryggerier til Klavestad foreslår kommunedirektøren i Sarpsborg å sende følgende alternativer på høring:

  • MIDT og vegalternativ 7
  • MIDT og vegalternativ 10
  • Nord For Olavsvollen og vegalternativ 9 (NFO-9)

Les Bane NORs anbefaling her. Kommunesdirektørens anbefaling og saksfremlegg for Sarpsborg kommune finner du her.

Etter sommeren skal planene til behandling i Bypakke Nedre Glomma før bystyrene i Fredrikstad og Sarpsborg skal ta stilling til saken i november. Planene kan legges på høring i november 2019 med mulig vedtak i løpet av 2020. Se figur nederst i denne saken for mer informasjon om den politiske behandlingen av forslag til kommunedelplan.

Alt utredningsmateriale ligger tilgjengelig på Bane NORs nettsider:
www.banenor.no/planer/ic/fredrikstad
www.banenor.no/planer/ic/sarpsborg

Jernbanealternativer mellom Seut og Rolvsøy. Klikk for stort bilde.

 

 


Alternativer for rv. 110 på Grønli. Klikk for stort bilde.

Kart over alternativer mellom Borg bryggerier og Klavestad. Dette kartet viser de høye løsningene. Klikk for stort bilde. Alternativer mellom Rolvsøy og Klavestad. Bildet viser lave alternativer. Klikk for stort bilde.

Figuren viser prosessen med politisk behandling i Bypakke Nedre Glomma og kommunene frem til vedtak på kommunedelplan.