Fredrikstad: Planene for dobbeltspor skal på høring

Torsdag 7. november besluttet et enstemmig bystyre i Fredrikstad å legge planene for nytt dobbeltspor Seut-Rolvsøy og riksvei 110 Simo-St.Croix på høring.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Et enstemmig bystyre besluttet å legge planene for nytt dobbeltspor mellom Fredrikstad og Sarpsborg på høring. Samtidig frarådet de utredning av andre konsepter enn InterCity via byene. Foto: Maiken Thørud

Bystyret la til at de forutsetter at InterCity-utbyggingen i Østfold skal gjennomføres med kostnadsreduserende tiltak og med et trasévalg som søker de best mulige grunnforholdene innenfor rammen av vedtatt konsept gjennom byene. De la også til at Fredrikstad kommune vil bidra i å vurdere andre kostnadsbesparelser.

- Vi er veldig glade for at vi har kommet et steg videre og at vi sammen med kommunen kan legge planene på høring! Det er også veldig bra at Fredrikstad kommune vil bistå med å finne frem til løsninger som kan redusere kostnadene, sier prosjektleder Alf Louis Solvang i Bane NOR.

Bystyret la også ut to alternativer på strekningen Rolvsøy-Borg bryggerier og tre alternativer på strekningen Borg Bryggerier-Klavestad på høring. Samtidig vedtok de at bystyret i Fredrikstad på det sterkeste fraråder nye utredninger av nye konsepter som alternativ til valgt konsept for InterCity. Les mer om alternativene og vedtaket i saksfremlegg og i møteprotokollen som legges ut her.

Høringsperioden skal etter planen starte i midten av desember 2019 og vare frem til februar 2020. I denne perioden kan alle som vil komme med innspill til planene.

- Vi skal ha åpne kontordager og åpent møte i høringsperioden. Da kan alle som er interessert høre siste nytt om planene og stille oss spørsmål, forteller Solvang.

Første åpne kontordag blir torsdag 12. desember i Bane NORs lokale i Storgata 5 i Fredrikstad. Representanter fra Bane NOR og Statens vegvesen vil da være til stede for å svare på spørsmål og fortelle om planene. I januar inviterer vi til åpent informasjonsmøte med informasjon i plenum.

Etter høringsperioden skal Bane NOR kommentere alle innspill som har kommet inn. Innspillene kan føre til endringer i planene. De reviderte planene skal gjennom politisk behandling i Bypakke Nedre Glomma, før de til slutt kan vedtas i bystyret i Fredrikstad mot slutten av 2020.

Høringsperiode og åpne møter skal annonseres nærmere på våre nettsider og i lokalmedia.