140-årsmarkering for Østfoldbanen

Jernbaneforum Øst inviterte tirsdag denne uken til en hyggelig markering på Moss stasjon av at det er 140 år siden vestre linje på Smaalensbanen ble tatt i bruk.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Fra venstre: Sverre Myrli (Transport- og kommunikasjonskomiteen), Sindre Martinsen-Evje (ordfører i Sarpsborg), Jon-Ivar Nygård (ordfører i Fredrikstad), Ulf Lervik (LO Østfold) og René Rafshol (ordfører i Råde) var blant tilhørerne på markeringen. Foto: Glenn-Frode Lund/Bane NOR

Østfoldbanen har fått en viktig samfunnsposisjon i fylket, og den blir stadig viktigere. Øivind Leet, Vys direktør for tog på Østlandet, kunne stolt fortelle at stadig flere reiser med toget.

- Økningen på Østfoldbanen har vært på seks prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Totalt er det i snitt 30.000 personer som reiser med Østfoldbanen hver dag. Det er et imponerende tall som sier mye om viktigheten Østfoldbanens vestre og østre linje spiller i hverdagen til folk. Derfor er det viktig at tilbudet stadig blir bedre, fremholdt han. 

Mange likheter da og nå

Østfoldbanens vestre linje, som går fra Oslo til Halden, ble innviet av Kong Oscar II i 1879.

Lars Berge, leder Område Øst i Bane NORs infrastrukturdivisjon, kunne på engasjert vis fortelle om en krevende utbygging for våre jernbaneforfedre. En fortelling som forteller om like mange likheter som uenigheter i forhold til dagens storsatsing på utbyggingssiden.

- Når man graver i historien, slår det en at selv om mange ting har endret seg siden 1870-årene, er noe også gjenkjennbart i dag. Østfoldbanens historie handler om ideer, ildsjeler, politisk utspill og krangel, uenighet mellom lokale interesser og jernbaneutbyggeren, lokaliseringskamp og store kostnadsoverskridelser. Det sies at historien gjentar seg, sa Berge og høstet humring fra forsamlingen.

Bygget på seks år

Fra stortingsvedtaket ble fattet i 1873 til banen sto ferdig mellom Oslo og Halden gikk det kun seks år – fordelt på to år med detaljplanlegging og fire år med utbygging fra hovedstaden og ned til Riksgrensen.

Svært imponerende, ikke minst med tanke på at det også var flere andre store prosjekter under bygging på samme tid. Totalt var det 11.000 arbeidere i sving på denne tiden. Foruten Østfoldbanens østre og vestre linje, bygget man Rørosbanen, deler av Jærbanen, linjen Eidsvoll-Hamar, Vossebanen og Jarlsberglinjen.

De økonomiske oppgangstidene ble fulgt av nedgangstider, og medførte at Stortinget ikke fulgte opp med noen nye utbyggingsvedtak før flere tiår senere.

Men at man fikk mye jernbane for pengene den gang er det liten tvil om. Sluttsummen for Østfoldbanens vestre linje kom på 28,5 millioner kroner. Det gikk ikke upåaket hen. Kostnadsoverskridelsene ble heftig debattert - også den gang, for sluttsummen ble nær en dobling av det man trodde banen skulle koste da den ble vedtatt seks år tidligere. 

- Hvis man ser på dette med dagens øyne, var det å planlegge og bygge jernbanen i østfold på seks år imponerende kort tid. Men jeg vil minne om at man hadde langt færre regler, prosedyrer og prosesser å forholde seg til. Det var heller ingen plan- og bygningslov som krevde ulike reguleringsvedtak i de 17 herredene banen skulle gå gjennom. Konsekvensutredninger og kvalitetssikringer hadde man heller ikke krav om den gang, sa Berge. Og minnet også om at jernbanen som sådan var langt enklere den gang

Forut for sin tid

Østfoldbanen var på mange måter forut for sin tid. Nærheten til Sverige, som bygget normalsporet jernbane, medførte at man allerede fra start av anla normalspor i Østfold. På andre jernbanestrekninger anla man smalere spor, for så å utvide sporbredden senere.

- Jernbanen skal gjennom byene

Med ordførerne for kommunene som ligger langs vestre linje til stede, fant Bjørn Egede-Nissen, Seniorrådgiver i Jernbanedirektoratet, det riktig å presisere direktoratets holdning til hvor jernbanesporene skal gå når vi nå bygger nytt.

I et intervju med Jernbanemagasinet tidligere i sommer tok jernbanedirektør Kirsti Slotsvik til orde for at man fremover i større grad vil fokusere på utbyggingen mellom byene.

Det har fått en del til å tro at InterCity-satsingen som går på å utvikle knutepunkter sentralt i byene er lagt død. Men Egede-Nissen forsikret at jernbanen skal gjennom byene, ikke bare mellom. For det utspillet høstet han da også dagens høyeste applaus blant tilhørerne.

Planleggingssjef for planprosjektene på Østfoldbanen fortalte at Bane NOR holder fullt trykk på planleggingen av dobbeltspor fra Råde til Sarpsborg. Foto: Glenn-Frode Lund

Endre tekststørrelsen ved å holde Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac) og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.