Utreder flere vegalternativer over Sarpsfossen

Bane NOR, Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune skal utrede to nye alternativer for vegkryssing over Sarpsfossen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Flyfoto av Sarpsborg. Foto: Hilde Lillejord

I det pågående Intercity-arbeidet har det vært et bredt ønske om å få en samtidig utbygging av veg og jernbane over Sarpsfossen. I alle kombinasjonene som utredes kan ny vegbru bygges uavhengig av ny jernbanebru. Det vil imidlertid kreve midlertidige vegløsninger på begge sidene av Glomma inntil jernbanen er flyttet over på en ny bru.

I de nye alternativene vil vegen krysse under ny jernbane på østsiden av Glomma. Dette gjør at veganlegget i stor grad kan bygges ferdig med permanent løsning uavhengig av flytting av eksisterende jernbane.

Dette er alternativene som nå utredes:

  • Jernbane Nord for Olavsvollen og vegalternativ 9
  • Jernbane Midt og vegalternativ 7
  • Jernbane Nord for Olavsvollen og vegalternativ 10
  • Jernbane Midt og vegalternativ 10

Arbeidet med kommunedelplan med tilhørende konsekvensutredning er delt i to delstrekninger; Seut – Rolvsøy og Rolvsøy – Klavestad. De nye kombinasjonene som skal utredes over Sarpsfossen vil gi en forsinkelse på ca. tre måneder for delstrekningen Rolvsøy – Klavestad. Det vil si at planforslaget for kommunedelplan Rolvsøy-Klavestad vil være klart høsten 2019 istedenfor medio 2019 som tidligere varslet.