Fulle hus og stort engasjement i Østfold

Mange folk, mange spørsmål og mange samtaler. Det er liten tvil om at planene for ny jernbane og vei engasjerer i Fredrikstad og Sarpsborg.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

16. og 17. januar møtte til sammen 500 beboere planleggerne fra Bane NOR, Statens vegvesen, Sarpsborg og Fredrikstad kommuner. Temaet var status for nytt dobbeltspor og veiprosjekter på strekningen Fredrikstad – Sarpsborg.

– Vi er glade for at folk engasjerer seg! Det viktigste for oss er å lytte til beboernes innspill og gi korrekt informasjon, sier planleggingssjef Elisabeth Nordli i Bane NOR.

Legger ut svar på spørsmålene
De fremmøtte fikk presentert aktuelle alternativer for hvor jernbanen og veien kan gå gjennom kommunene.

(Se presentasjonene nederst på siden)

Mange var naturlig nok opptatte av konsekvensene for sine eiendommer.

– Jeg skjønner godt at flere er bekymret, og vil ha svar på spørsmålene sine nå. Men vi er fortsatt ganske tidlig i prosessen og det er mange forhold som ikke er avklart enda, sier Nordli.

Planen skal ut på høring
Hvilke boliger som blir berørt er først klart etter at kommunene har vedtatt reguleringsplanen. Det skjer etter 2020.

  • Slik er planfasene i prosjektet:

Det tidligere vedtatte planprogrammet er en «plan for planleggingen» og angir hvilke alternativer for bane og vei som Bane NOR og Statens vegvesen nå utreder, i samarbeid med kommunene.

I kommunedelplanen velges det ut en korridor som skal bygges ut, mens reguleringsplanen bestemmer nøyaktig plassering av dobbeltsporet innenfor den korridoren.

  • De nærmeste årene skjer følgende:

Kommunedelplanen sendes til førstegangs behandling i kommunene våren 2019. Deretter legges planen ut på høring, slik at alle kan sende inn sine forslag, kommentarer og innspill. Så får kommunene planen til endelig behandling i midten av 2020.