Fredrikstad: Åpen kontordag 12. desember

Bane NOR og Statens vegvesen har utredet nytt dobbeltspor på strekningen Seut-Rolvsøy og ny firefeltsvei på strekningen Simo-St.Croix. Nå er utredningene tilgjengelige på våre nettsider. Onsdag 12. desember inviterer vi til åpen kontordag.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR og Statens vegvesen har sendt sine planer for nytt dobbeltspor Seut-Rolvsøy og riksvei 110 Simo-St.Croix til kommunen for videre behandling.

Nytt dobbeltspor mellom Fredrikstad og Sarpsborg skal gi flere avganger og kortere reisetid på Østfoldbanen. Utvidelse av riksvei 110 fra to til fire felt skal blant annet bidra til en mer effektiv trafikkavvikling og til å flytte veitrafikk vekk fra sentrumsgatene. Utredningsmaterialet er nå sendt til Fredrikstad kommune for saksforberedelser og politisk behandling. Forslaget etter planen legges på høring sommeren 2019. Materialet finner du her.

 Kom innom vår åpne kontordag dersom du har spørsmål om prosjektet!

Når: Onsdag 12. desember fra kl. 12.00-18.00

Hvor: Litteraturhuset, Thygesen, Storgata 11, Fredrikstad.