Delte arbeidsdag for Østfoldbanen

– Står vi sammen kan vi flytte fjell, men det er kanskje det vi mangler akkurat nå? spurte Råde-ordfører René Rafshol med hentydning til mye omtalt kvikkleire, da han åpnet en felles arbeidsdag for lokale ordførere, politikere, folk fra Bane NOR og Statens Vegvesen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Paneldebatt om Østfoldbanen: Fra venstre står avdelingsdirektør Elisabeth Bechmann fra Statens Vegvesen, prosjektdirektør i Bane NOR Anne Siri Haugen, ordfører i Halden Thor Edquist, statssekretær Anders Werp Samferdselsdepartementet. Foto: Marianne Henriksen

Etter latter i salen fortsatte han:
– Vi kan i alle fall finne nye løsninger som gjør at vi får på plass det nye jernbaneløftet som vi trenger.

Dermed beskrev ordføreren i Råde målet for dagen med jernbaneinfrastruktur i Østfold som tema. Her var ordførere på strekningen fra Moss til Halden representert. I tillegg hadde fylkesvaraordfører og representanter fra Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Statens Vegvesen (SVV) og Samferdselsdepartementet funnet veien til Bøndernes Hus.

Felles front mot omkamper

Målet var å løfte fram diskusjoner om mulige løsninger for å få fart på byggingen av fremtidens jernbaneinfrastruktur, slik at togtilbudet i Østfold kan bedres.

Dagen begynte med at ordførere fra Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden fikk slippe til med beskrivelser om hvordan fremtidig jernbaneutbygging preger deres byutvikling på ulikt vis og i ulike stadier. For kommunene Fredrikstad, Sarpsborg og Halden var avklaring et savn, mens Moss skilte seg ut med å være i gang med bygging etter lang ventetid.

For alle er resultater og framdrift klart å foretrekke framfor diskusjoner og omkamper, siden erfaringene er at hver omkamp innebærer en forsinkelse og hindrer framdrift.

Før en paneldebatt og et arbeidsmøte fikk Bane NOR, Statens Vegvesen og Samferdselsdepartementet presentere status fra sine ståsteder.

Ser på utbyggingsrekkefølge

Bane NORs prosjektdirektør Anne Siri Haugen tydeliggjorde status og målsettinger for utbyggingen av dobbeltspor i Østfold.

– Kravet i handlingsprogrammet fra Jernbanedirektoratet er at det skal kunne gå to tog i timen seinest i 2029. Det skal være sammenhengende dobbeltspor til Halden og kapasitet til fire tog i timen nord for Sarpsborg når vi er ferdig med hele utbygginga, sier Haugen.

Hun forstår kommunenes behov for å kunne planlegge, og utålmodigheten deres over at byenes sentrumsutvikling står på vent. Derfor har Bane NOR fullt trykk på kommunedelplanarbeidet, som skal avklare alternativvalgene. I tillegg har Jernbanedirektoratet gitt Bane NOR i oppdrag å se på muligheter for en utbyggingsrekkefølge som imøtekommer kommunenes ønsker om at dobbeltsporene gjennom byene skal kunne bygges først.

– Nå skal vi se på om vi kan finne en utbyggingsrekkefølge som gjør at vi kan bedre togtilbudet før det er sammenhengende dobbeltspor, samtidig som vi bygger ut i en rekkefølge som kan gi samtidighet med veiutbyggingen i Fredrikstad og Sarpsborg. Dersom vi kan bygge i byene først, skjønner vi at dette er en kjempefordel for bykommunene, sier prosjektdirektøren.

Viktig landbasert verdiskaping

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Anders Werp, la ikke skjul på at jernbane er et viktig satsingsområde. Han understreket at der vi tidligere har hentet mye verdiskaping fra oljeindustrien, må vi rette blikket mot land.

– Vi må bygge opp mer landbasert verdiskaping, da er infrastruktur avgjørende, og da er jernbanen helt avgjørende. Derfor satser vi på det og har prioritert det i budsjettene til bevilgninger til jernbanen. Det er en synliggjøring av at vi må bygge mer enn noen sinne, og samtidig holde nettet vi har i god stand, sier Anders Werp. På spørsmål fra en ordfører i salen om departement og Bane NOR oppfattet kommunene som masete, er svaret fra Werp og Haugen enstemmig:

– Dere er engasjerte og ønsker løsninger. Det ser vi på som positivt engasjement for framtidens jernbane.

 

Program 17. september:

  • Østfold trenger dobbeltspor nå ved fylkesvaraordfører Siv Jacobsen
  • Byutvikling med jernbane ved ordførerne Hanne Tollerud og Jon Ivar Nygaard
  • Vakuum uten årstall ved ordførerne Sindre M. Evje og Thor Edquist
  • Trafikkbildet i 2025 ved avdelingsdirektør Elisabeth Bechmann  fra SVV.
  • Derfor er vi der vi er i dag ved prosjektdirektør Anne Siri Haugen fra Bane Nor Jernbaneløft for Norge ved Statssekretær Anders Werp Kan vi gjøre noe? 
  • Paneldebatt med statssekretær Werp, fylkesvaraordfører Siv H. Jackobsen, ordfører Thor Edquist Halden, prosjektdirektør Anne Siri Haugen fra Bane NOR, seksjonsjef Ove Skovdahl fra Jernbanedirektoratet, og avdelingsdirektør Elisabeth Bechmann Veiavdeling Østfold.
  • Arbeidsmøte med fylkes-, by-, og kommuneplanleggere sammen med representanter fra Bane Nor, Jernbanedirektoratet og Statens Vegvesen.